Ths. Trần Trọng Tuấn

1.        Họ và Tên: Trần Trọng Tuấn        

2.        Năm sinh: 1987

3.        Học vị cao nhất: ThS

4.        Quá trình đào tạo:


Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2005

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

Cao học

2013

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảngdạy:

                – Chuyên ngành nghiêncứu: Công nghệ và tổ chức thi công công trình

                – Môn học giảng dạyđại học: Kỹ thuật thi công, An toàn lao động, Môi trường xâydựng, 

                    Thi công công trình.

                6.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấykhen, huân chương, huy chương …

               Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại họcnăm 2010.

7.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa Xây dựng trường Đại họcKiến trúc Hà Nội.

          Điện thoại: 0948877187

          Email: Tuan87kta@gmail.com

236 lượt xem