Ths. Trần Ngọc Trình

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

       Họ tên:  Trần Ngọc Trình

         Năm sinh: 1981

         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, kỹ sư.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005

         Email: anhtrandhkt@yahoo.com

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

         Thành tích cá nhân:

318 lượt xem