TS. Đoàn Đình Điệp

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


   Họ và tên:                   ĐOÀN ĐÌNH ĐIỆP

   Học vị cao nhất:       Tiến sĩ kỹ thuật

   Chức vụ:                    Trưởng bộ môn Máy Xây Dựng

   Đơn vị công tác:        Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

   Điện thoại liên hệ:     Cơ quan : 043.8542529
                                       Di động: 0904.137.638

   Email:                         doandiep2364@gmail.com


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Cấp độ  Năm tốt nghiệp  Trường đào tạo   Chuyên ngành tốt nghiệp  
 Đại học  1989  Trường Đại học Bách khoa Minsk. Liên Xô (cũ)   Chế tạo máy
 Cao học  2009  Trường Đại học Xây dựng  Địa chất công trình


III. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ


              Ngoại ngữ                                                 Trình độ                                            Chứng chỉ        
 Tiếng Anh Nghe – nói – đọc – viết   –
 Tiếng Nga Nghe – nói – đọc – viết  –


IV. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA


 TT          Tên đề tài nghiên cứu               Năm bất đầu/
Năm kết thúc   
   Đề tài cấp (NN, Bộ,
ngành, trường)
       
  Trách nhiệm tham
gia trong đề tài
 
 
 1 Giáo trình: Máy và thiết bị
thi công công trình ngầm
 2009/2010  Cấp Trường  Chủ biên
 2 Sổ tay lựa chọn máy thi công  2010/2011  Cấp Trường  Chủ biên
 3 Giáo trình: Máy sản xuất
vật liệu xây dựng
 2010/2012  Cấp Trường  Chủ biên

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 TT                                   Tên công trình      Năm  công bố                   Tên tạp chí 
 1 Thiết bị khoạn phụt vữa cao áp trong công nghệ gia cố nền đất yếu dới sâu bằng trụ xi măng – đất  2010 Hội thảo: Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt

544 lượt xem