fbpx

ThS. Đào Văn Cường

1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường

2.        Năm sinh: 1961

3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức

4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

5.        Quá trình đào tạo: 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1987

ĐH Kiến Trúc Hà Nội

XDDD&CN

Cao học

1999

ĐH Xây dựng

XDDD&CN

                 6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                        – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu …

7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003)

9.        Thành tích cá nhân:

                –        Bằng khen trung ương hội LHKHKT

          Bằng khen bộ xây dựng

10.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa tại chức – Trường đại học kiến trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0913210900

          Email: daocuong61kt98x4@gmail.com

Hotline TS : 0866 793 699