ThS. Chu Tuấn Vũ

1.        Họ và Tên: Chu Tuấn Vũ

2.        Chức vụ: Giảng viên

3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1990

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Địa chất Công trình – Thủy văn

Cao học

2003

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Địa chất Công trình

                5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Địa chất Công trình – Thủy văn …

                – Môn học giảng dạy đại học: Địa chất Công trình – Thủy văn …

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

1.        Nghiên cứu sử dụng thiết bị và phương pháp thí nghiệm sức kháng cắt của đất trong phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Địa kỹ thuật ,

2.        Đánh giá ổn định thấm nền đê Hữu Hồng trên nền thấm nước mạnh, đoạn đê Sen Chiểu – Phúc Thọ – Hà Tây .

3.        “Ảnh hưởng của cấu trúc địa chất địa hình – địa mạo đến ổn định đường bờ sông Hồng khu vực Hà Nội.

4.        Soạn bài giảng điện tử môn học ĐCCT phục vụ giảng dạy chuyên ngành XDDD và CN……..

7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

                Lao động tiên tiến.

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa xây dựng – Trường DDH Kiến trúc HN

          Điện thoại: 0903250078

          Email: chutuanvu34@gmail.com

250 lượt xem