Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019 (Các lưu ý khi bảo vệ TN – Lưu ý về treo bản vẽ)

KHOA XÂY DỰNG Ý MỘT SỐ THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:

 1. Sinh viên bảo vệ ĐATN theo thứ tự trong danh sách công bố tại TB (hoặc theo sắp xếp của TB). Quy trình BVTN tại tiểu ban như sau:
 • Trưởng tiểu ban gọi tên, sinh viên nộp thuyết minh và quyển bản vẽ A3 lên bàn của TB chấm ĐATN.

– Mỗi sinh viên có 3 đến 5 phút trình bày đồ án của mình.

– Thầy (Cô) trưởng tiểu ban đọc câu hỏi phản biện nếu có.

– Các Thầy (Cô) trong tiểu ban đặt câu hỏi (Số câu hỏi nên đủ các phần: Kết cấu, Móng, Thi công để có thể đánh giá toàn diện kiến thức cơ bản của sinh viên. Với sinh viên khá, giỏi làm chuyên đề, tiểu ban có thể đặt câu hỏi ở mức cao hơn để đánh giá đúng năng lực học tập của sinh viên).

– Sinh viên trả lời câu hỏi trong khoảng 10 đến 15 phút (Sinh viên có thể trả lời không theo trình tự đặt câu hỏi).

– Sau khi các thành viên tiểu ban chấm đồ án không hỏi thêm nữa, Thầy (Cô) Trưởng tiểu ban tuyên bố kết thúc bảo vệ cho một đồ án và đề nghị các thành viên cho điểm vào phiếu điểm.

– Các trường hợp đặc biệt, tiểu ban thảo luận tại cuối buổi bảo vệ, không tổ chức bảo vệ lại cho sinh viên ngay ngay cuối buổi bảo vệ.

– Sinh viên bảo vệ xong mang nộp đồ án (Thuyết minh, bản vẽ A3 và đĩa CD) về Văn phòng Khoa Xây dựng.

– Công bố kết quả chấm đồ án tốt nghiệp cuối buổi bảo vệ (sáng, chiều).

2. Sinh viên lưu ý mang thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân trong trường hợp không có thẻ SV).

3. Trong lúc treo và thu bản vẽ A1 chú ý kẻ gian lấy cắp máy tính, ba lô ở phía dưới (các năm trước đều xảy ra tình trạng này).

4. Sinh viên ngay sau khi bảo vệ mang đồ án TN (thuyết minh, bản vẽ A3 và đĩa CD) nộp tại VP Khoa.

5. Sinh viên có thể chụp ảnh tốt nghiệp tại sân nhà A-U (trước VP khoa XD). Tại đây khoa XD có chuẩn bị Pa nô tốt ngiệp và có sự tham gia giới thiệu và tuyển dụng của các doanh nghiệp Xây dựng.

6. Trước khi bảo vệ TN sinh viên hoàn thành các thủ tục tài chính, thư viện, đoàn phí…. Danh sách xem tại file sau đây:Danh sách sv chưa hoàn thành lệ phí thủ tục

7. CÁC BẢN VẼ ĐƯỢC TREO TẠI CÁC TIỂU BAN THEO 3 HÀNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI TỪ TRÁI QUA PHẢI (THEO THỨ TỰ CÁC BẢN VẼ TRONG ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP). SINH VIÊN CÓ THỂ DÁN TRƯỚC ĐỒ ÁN THEO 3 HÀNG TỪ NHÀ ĐỂ CÔNG TÁC TREO ĐƯỢC THUẬN LỢI.

Xin trân trọng cảm ơn!

*************************************************************************

Khoa Xây dựng  gửi Danh sách tiểu ban bảo vệ đồ án TN kèm số phòng.

Yêu cầu các sinh viên có tên đầu tiên tại mỗi tiểu ban hoàn thành việc treo đồ án trước 8h00 ngày 22/01/2019.

Xin trân trọng cảm ơn.

Địa điểm bảo vệ các tiểu ban như sau:

Tiểu ban 1: Xưởng 7 tầng 4 nhà A
Tiểu ban 2: Xưởng 7 tầng 4 nhà A
Tiểu ban 3: Xưởng 3 tầng 4 nhà A
Tiểu ban 4: Xưởng 6 tầng 4 nhà B
Tiểu ban 5: Xưởng 6 tầng 4 nhà B
Tiểu ban 6: Xưởng 1 tầng 4 nhà B
Tiểu ban 7: Xưởng 1 tầng 4 nhà B
Tiểu ban 8: Xưởng 4 tầng 4 nhà C
Tiểu ban 9: Xưởng 4 tầng 4 nhà C
Tiểu ban 10: Xưởng 5 tầng 4 nhà C
Tiểu ban 11: Xưởng 5 tầng 4 nhà C
Tiểu ban 12: Phòng 205 nhà B
Tiểu ban 13: Phòng H9.02 KT VLXD
Tiểu ban 14: Phòng H9.03  KT VLXD

Danh sách sinh viên theo tiểu ban vui lòng xem file đính kèm: Danh sách tiểu ban X XN

                                                                                                   DS tiểu ban VL

**************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LỊCH TỔNG PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:

 1. THỜI GIAN TỔNG PHẢN BIỆN: 14H NGÀY 21/1/2019 TẠI PHÒNG HỌP VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG. CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TỔNG PHẢN BIỆN SẼ ĐƯỢC VĂN PHÒNG KHOA LIÊN HỆ ĐỂ THAM GIA.
 2. THỜI GIAN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP: 08H00 ĐẾN 17H00 NGÀY 22/1/2019 VÀ 08H00 ĐẾN 11H30 NGÀY 23/01/2019. DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM CÁC TIỂU BAN BẢO VỆ ĐATN SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

**************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ LỊCH THU BÀI ĐATN VÀ PHÂN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30, thứ 2, ngày 7/01/2019

Địa điểm: Phòng 10.05

HỒ SƠ YÊU CẦU:

 1. BẢN VẼ IN KHỔ A1 (KHÔNG ĐÓNG QUYỂN), BẢN VẼ IN KHỔ A3 ĐÓNG QUYỂN ĐỦ NỘI DUNG VÀ CHỮ KÝ CỦA GVHD.
 2. THUYẾT MINH ĐATN ĐÓNG QUYỂN CÓ ĐỦ CÁC NỘI DUNG, ĐỦ CHỮ KÝ CỦA GVHD Ở BÌA LÓT CỦA MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG).
 3. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHƯ:

– QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐATN (1), BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN ĐATN (2), PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ (3), PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN (4) ĐÓNG SAU TRANG BÌA 2 THEO THỨ TỰ.

– PHỤ LỤC PHẦN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KHUNG, DẦM DỌC BẰNG PHẦN MỀM ĐÓNG QUYỂN RIÊNG VÀ PHẢI CÓ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA GVHD CÁC PHẦN LIÊN QUAN HOẶC ĐƯỢC ĐÓNG DẤU KIỂM TRA CỦA PHÕNG MÁY TÍNH.

 • VIỆC IN THUYẾT MINH, ĐÓNG QUYỂN, PHẢI TUÂN THỦ CHẶT CHẼ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA KHOA XÂY DỰNG (XEM THÔNG BÁO PHÍA DƯỚI)
 1. ĐĨA CD GHI TOÀN BỘ HỒ SƠ ĐATN ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

 • SINH VIÊN MANG HỒ SƠ ĐẾN BÀN KIỂM TRA THEO LỚP, GIÁO VIÊN KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG TRÊN, NẾU ĐẠT SẼ ĐƯỢC KÝ XÁC NHẬN VÀ GHI TÊN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LÊN PHIẾU PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN.
 • SINH VIÊN MANG THUYẾT MINH ĐẾN BÀN KÝ DUYỆT VÀ NHẬN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐATN GỬI GV HƯỚNG DẪN VÀ GV PHẢN BIỆN.
 • SAU KHI PHẢN BIỆN XONG, SINH VIÊN HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐATN VÀ CHUẨN BỊ CHO TỔNG PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TẠI TIỂU BAN.

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN VÀ TỔNG PHẢN BIỆN ĐATN NHƯ SAU:

PHIẾU NHẬN XÉT HƯỚNG DẪN: Sinh viên chủ động liên hệ và nộp phiếu nhận xét HD ĐATN tới các giáo viên HD theo từng phần.

PHẢN BIỆN: Sinh viên sau khi tham gia thu bài và phân PB, căn cứ vào danh sách giáo viên phản biện các phần của ĐATN, chủ động liên lạc và gửi ĐATN và phiếu nhận xét PB để các Thầy/Cô phản biện; các phần phản biện không nhất thiết phải theo trình tự các phần ĐATN, sinh viên chủ động sắp xếp theo yêu cầu của các GV Phản biện.

TỔNG PHẢN BIỆN: sau khi có kết quả phản biện và hướng dẫn ĐATN từ các giáo viên; Khoa XD sẽ tổng hợp và thông báo tới các sinh viên có tên trong danh sách Tổng phản biện có mặt tại Khoa XD để tham gia Tổng PB; thời gian dự kiến là 09h ngày 21/1/2019.

CÁC EM SINH VIÊN LƯU Ý THEO DÕI CÁC THÔNG BÁO TIẾP THEO.

**************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 2:

Khoa XD thông báo về kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1 như file dưới đây:

Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ lần 2

Kính nhờ các Thầy/Cô giáo HD đôn đốc các sinh viên bị chậm tiến độ và không đến kiểm tra tiến độ khẩn trương hoàn thành các phần còn thiếu, đảm bảo tiến độ đồ án.

Xin trân trọng cảm ơn.

**************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ  LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 2:

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019:

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH X, XN PHẢI XIN ĐẦY ĐỦ CHỮ KỸ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN:

 1.  BÌA LÓT THUYẾT MINH MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG…)
 2.  CÁC BẢN VẼ A3.
 3.  PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT KÈM QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH VL PHẢI HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ GHI TRONG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

 • YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN NGÀNH X, XN XEM FILE ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO NÀY.
 • THỜI GIAN KIỂM TRA: 8H30 THỨ 4 NGÀY 26/12/2018
 • ĐỊA ĐIỂM:

Tiểu ban 1 – Phòng H903 – Lớp 14X1+14X2

Tiểu ban 2 – Phòng H903– Lớp 14X3+14X4

Tiểu ban 3 – Phòng H903 – Lớp 14X5+14X6

Tiểu ban 4 – Phòng H904 – Lớp 14X7

Tiểu ban 5 – Phòng H904 – Lớp 14X8

Tiểu ban 6 – Phòng H904 – Lớp 14XN

Tiểu ban 7 – Phòng H905 – Lớp 13X1-13X5

Tiểu ban 8 – Phòng H905 – Lớp 13X6-13X8-13XN

Tiểu ban 9 – Phòng H905 – CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC THUỘC X, XN

Tiểu ban 10 – Phòng H902 – CÁC KHÓA VL

Quy định kiểm tra tiến độ lần 2 X XN

*********************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1:

Khoa XD thông báo về kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1 như file dưới đây:

Kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 1

Kính nhờ các Thầy/Cô giáo HD đôn đốc các sinh viên bị chậm tiến độ và không đến kiểm tra tiến độ khẩn trương hoàn thành các phần còn thiếu, đảm bảo tiến độ đồ án.

Xin trân trọng cảm ơn.

**************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ  LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1:

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019:

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH X, XN PHẢI XIN ĐẦY ĐỦ CHỮ KỸ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN:

 1.  BÌA LÓT THUYẾT MINH MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG…)
 2.  CÁC BẢN VẼ A3.
 3.  PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT KÈM QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH VL PHẢI HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ GHI TRONG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

 • YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN NGÀNH X, XN XEM FILE ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO NÀY.
 • THỜI GIAN KIỂM TRA: 8H30 THỨ 2 NGÀY 26/11/2018
 • ĐỊA ĐIỂM:

Tiểu ban 1 – Phòng H604 – Lớp 14X1+14X2

Tiểu ban 2 – Phòng H604– Lớp 14X3+14X4

Tiểu ban 3 – Phòng H604 – Lớp 14X5+14X6

Tiểu ban 4 – Phòng H605. – Lớp 14X7

Tiểu ban 5 – Phòng H605 – Lớp 14X8

Tiểu ban 6 – Phòng H605 – Lớp 14XN

Tiểu ban 7 – Phòng H803 – Lớp 13X1-13X5

Tiểu ban 8 – Phòng H803 – Lớp 13X6-13X8-13XN

Tiểu ban 9 – Phòng H803 – CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC THUỘC X, XN

Tiểu ban 10 – Phòng H502 – CÁC KHÓA VL

KHI ĐẾN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, SINH VIÊN NGÀNH X, XN CẦN MANG VÀ NỘP LẠI CHO KHOA NHỮNG TÀI LIỆU SAU:

 1. BẢN GỐC TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT
 2. HỒ SƠ KIẾN TRÚC KHOA ĐÃ GIAO
 3. BỘ HỒ SƠ KIẾN TRÚC MỚI

Quy định kiểm tra tiến độ lần 1 đối với sinh viên X, XN

**************************************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo về lịch phát quyết định Đồ án TN cho sinh viên khóa 2014X XN đợt 1 và 2013X, XN đợt 2 như sau:

 • Thời gian phát quyết định:
 • Các lớp 14X1-14X6: 08h30 thứ 2, ngày 24/9/2018.
 • Các lớp 14X7 + 14X8 + 14XN và các lớp khóa 2013X, XN trở về trước: 10h00 thứ 2, ngày 24/9/2018.
 • Địa điểm: Phòng H11.05
 • Danh sách sv sẽ update sau.

4. Sinh viên đọc kỹ các quy định liên quan đến học phần ĐATN sau đây để tuân thủ chặt chẽ trong quá trình thực hiện:

Yêu cầu tất cả các sinh viên có mặt để nhận hồ sơ và quyết định thực hiện ĐATN. Các trường hợp vắng mặt sẽ không được phát quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà nội, 18-9-2018.

****************************************

Theo quyết định của Nhà trường học phần đồ án tốt nghiệp khóa 2013X, XN đợt 2 và khóa 2014X, XN đợt 1 sẽ gộp chung thành 1 đợt và bắt đầu từ ngày 24/9/2018.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2018 như sau:
 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất). Trường hợp này sinh viên làm đơn xin nhận làm ĐATN và có cam kết hoàn thành tất cả các môn học trong Chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Sinh viên khóa 2013X, XN và các trường hợp khác làm đơn theo mẫu đính kèm gửi về VP Khoa Xây dựng trước ngày 31/8/2018 (sinh viên khóa 2013 không phải xin xác nhận của nơi cư trú, sinh viên khóa 2012X, XN trở về trước phải xin xác nhận nơi cư trú).Sinh viên khóa 2014X, XN đã hoàn thành chương trình đào tạo không cần làm đơn.

3. Sinh viên đã thi đang chờ kết quả để hoàn thành chương trình đào tạo làm đơn xin nhận ĐATN tạm thời gửi về VP khoa XD trước ngày 10/9/2018.

4. Sinh viên sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp, in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên trước ngày 10/9/2018. Với yêu cầu cụ thể như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 3.0; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trước ngày 10/9/2018.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Đơn xin nhận ĐATN

Đơn xin nhận ĐATN tạm thời

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

14.892 lượt xem