Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU THÉP – GỖ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vũ Quốc Anh PGS.TS.GVCC 0904715062 anhquocvu@gmail.com          anhvq@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS.GVCC 0913514110 nguyenhongsondhkt@gmail.com    sonnh@hau.edu.vn Phó Trưởng BM 3 Chu Thị Hoàng Anh TS 0962134911 chuhoanganh2607@yahoo.com     anhcth@hau.edu.vn 4 Vũ Quang Duẩn ThS 0913082015 vqduan@gmail.com         duanvq@hau.edu.vn 5 Phạm Ngọc Hiếu TS 0862120185  ngochieu03x1@gmail.com           hieupn@hau.edu.vn 6 Nguyễn Thị Thanh Hoà ThS 0912828682 hoakientruc@gmail.com           hoa.ntt@hau.edu.vn 7 Vũ Huy Hoàng ThS 0912348810 hoangvptv@yahoo.com            hoangvh@hau.edu.vn 8 Nguyễn Danh Hoàng ThS 0977959078 ngdanhhoang@gmail.com          hoangnd@hau.edu.vn 9 Phạm Thanh Hùng TS 0948691886 phamthanhhung.kxd@gmail.com       hungpt@hau.edu.vn 10 Vũ Trọng Huy ThS.GVC 0913510780 huydhkt@gmail.com               huyvt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Văn phòng tư vấn & Đọc Thêm …

847 lượt xem