fbpx

Tag Archives: Danh sách bộ môn

Giảng Viên Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Duy Hiếu PGS.TS. GVCC 0912396397 hieunhatviet@yahoo.com           hieund@hau.edu.vn Phó Trưởng Khoa- Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Khắc Kỷ ThS 0916066980 nguyenkymxd689@gmail.com        kynk@hau.edu.vn 3 Phạm Thanh Mai ThS 0389144664 phamthanhmai489@gmail.com       maipt@hau.edu.vn […]

Giảng Viên Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Việt Cường TS 0904901982 cuong.vlxd.dhkt@gmail.com     cuongnv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Minh Ngọc PGS.TS.GVCC 0975855786 bach_99x@yahoo.com         ngoc.nm@hau.edu.vn 3 Lê Xuân Hậu ThS 0388121252 lexuanhau1989@gmail.com         haulx@hau.edu.vn Kiêm nhiệm Phòng thí […]

Giảng Viên Bộ Môn Công Trình Ngầm

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG TRÌNH NGẦM TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Công Giang TS 0913559917     0942538888 gianglientca@yahoo.com         giangnc@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Hồng Dương ThS 0919531357 duongnguyen.ks@gmail.com       duong.nh@hau.edu.vn 3 Vũ Thị Thuỳ Giang TS 0936753294 vuthithuygiang98@gmail.com         giangvtt@hau.edu.vn 4 Lương Thị Hằng […]

Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Đoàn Đình Điệp TS.GVC 0904137638 doandiep2364@gmail.com      diepdd@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Phi Long ThS 0902028998 longmay711@gmail.com        longlp@hau.edu.vn 3 Nguyễn Quốc Cường ThS 0968699958 quocuong.uce@gmail.com      cuong.nq@hau.edu.vn NCS tại Canađa 4 Trần […]

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS. GVCC 0838865855 phamphutinh@yahoo.com           tinhpp@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Thế Anh ThS 0934584843; 0983213790 letheanhksxd@gmail.com        anhlt@hau.edu.vn 3 Chu Thị Bình PGS.TS. GVCC 0369163986 chuthibinh@hau.edu.vn; chuthibinh.hau@gmail.com […]

Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Cảnh Cường ThS 0912063472 canhcuongnguyen72@yahoo.com      cuongnc@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 2 Võ Văn Dần ThS 0987999739 vovandan.vn@gmail.com         danvv@hau.edu.vn 3 Lê Anh Dũng PGS.TS. GVCC 0932283939 dungla@hau.edu.vn Phó […]

Giảng Viên Bộ Môn Địa Kỹ Thuật

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: ĐỊA KỸ THUẬT TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vương Văn Thành NGƯT. PGS.TS.GVCC 0902066955 vuongvanthanh@gmail.com Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Ngọc Thanh TS 0943298808 nnthanhdhkt@gmail.com          thanhnn@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 3 Nguyễn Thành An ThS 0985345900 thanhandcctb48@gmail.com      annt@hau.edu.vn 4 Trần […]

Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Hoàng Văn Tùng PGS.TS 0906193585 inter0105@gmail.com           tunghv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Phạm Thị Hà Giang TS 0386646813 hagiang813@gmail.com        giangpth@hau.edu.vn 3 Ngô Quang Hưng ThS 0989992729 hungckc@gmail.com          hungnq@hau.edu.vn 4 Nguyễn Thị Kiều TS […]

Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vũ Thị Bích Quyên PGS.TS.GVCC 0903421088 bquyen1312@gmail.com        quyenvtb@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Trịnh Tự Lực TS 0982915917 tuluc72@yahoo.com         luctt@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 3 Phạm Văn Đạt TS 0904456939 […]

Call Now ButtonHotline TS : 0866 793 699