Thông Tin Các Bộ Môn

Bộ môn – trung tâm Số giảng viên Số lượng GS/PGS Tiến sỹ Thạc sỹ KS/CN Bộ môn Cơ lý thuyết Trưởng bộ môn TS. Hoàng Văn Tùng Danh sách giảng viên bộ môn 6       1       2       3       Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng Trưởng bộ môn PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu Danh sách giảng viên bộ môn 5       1       4       Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng Phụ trách bộ môn TS. Nguyễn Việt Cường Danh sách giảng viên bộ môn 4       1       1       2       Bộ Đọc Thêm …

146 lượt xem

354 lượt xem

323 lượt xem

281 lượt xem

233 lượt xem

579 lượt xem

Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

Danh sách Giảng viên Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Lê Anh Dũng PGS.TS 0932283939 lead.moc@gmail.com Trưởng BM – PHÓ HT 2 Nguyễn Cảnh Cường ThS.GVC 0912063472 canhcuongnguyen72@yahoo.com Phó trưởng BM 3 Nguyễn Hoài Nam TS 0983231574 hoainam1507@gmail.com Phó trưởng Khoa XD 4 Nguyễn Văn Đức TS 0904922898 vanduc0680@yahoo.com 5 Đào Minh Hiếu TS 0912534406 hacp.jsc@gmail.com  hieu98_x4@yahoo.com Trợ lý khoa XD 6 Phạm Minh Đức ThS 0903403411 famduc.dhkt@gmail.com 7 Cù Huy Tình ThS 0949319999 tinhcuhuy@yahoo.co.uk 8 Võ Hải Nhân ThS 0965354457 cdic.vn@gmail.com 9 Tường Minh Hồng ThS 0912166238 minhhong1905@gmail.com Đọc Thêm …

411 lượt xem

343 lượt xem

364 lượt xem

533 lượt xem