Thông Tin Các Bộ Môn

Bộ môn – trung tâm Số giảng viên Số lượng GS/PGS Tiến sỹ Thạc sỹ KS/CN Bộ môn Cơ lý thuyết Trưởng bộ môn TS. Hoàng Văn Tùng Danh sách giảng viên bộ môn 6       1       3       2       Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng Trưởng bộ môn PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu Danh sách giảng viên bộ môn 5       1       4       Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng Phụ trách bộ môn TS. Nguyễn Việt Cường Danh sách giảng viên bộ môn 4       1       2       1       Bộ Đọc Thêm …

359 lượt xem

601 lượt xem

510 lượt xem

504 lượt xem

424 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS 01238865855 phamphutinh@yahoo.com Trưởng BM 2 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa 3 Chu Thị Bình PGS.TS 01669363986 bvdkientruc@yahoo.com P. Trưởng khoa 4 Nguyễn Ngọc Nam TS 0986989133 nnnam_hau@hotmail.com 5 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com 6 Đặng Vũ Hiệp TS 0962194080 dangvuhiep2009@yahoo.com 7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com 8 Trịnh Tiến Khương ThS 0913009120 trinhtienkhuong@gmail.com 9 Phùng Thị Hoài Hương TS 0984394808 huongt7980@yahoo.com  thhuongphung@gmail.com 10 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com 11 Lê Thế Anh ThS 0934584843 letheanhksxd@gmail.com 12 Trần Trung Hiếu KS 0982211579 Đọc Thêm …

1.084 lượt xem

Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

Danh sách Giảng viên Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Lê Anh Dũng PGS.TS 0932283939 lead.moc@gmail.com P. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHKT 2 Nguyễn Cảnh Cường ThS.GVC 0912063472 canhcuongnguyen72@yahoo.com P.  TRƯỞNG PHỤ TRÁCH BM 3 Nguyễn Hoài Nam TS 0983231574 hoainam1507@gmail.com Phó trưởng Khoa XD 4 Nguyễn Văn Đức TS 0904922898 vanduc0680@yahoo.com 5 Đào Minh Hiếu TS 0912534406 hacp.jsc@gmail.com  hieu98_x4@yahoo.com Trợ lý khoa XD 6 Phạm Minh Đức ThS 0903403411 famduc.dhkt@gmail.com 7 Cù Huy Tình ThS 0949319999 tinhcuhuy@yahoo.co.uk 8 Võ Hải Nhân ThS 0965354457 cdic.vn@gmail.com 9 Tường Minh Hồng ThS Đọc Thêm …

793 lượt xem

636 lượt xem

664 lượt xem

915 lượt xem