Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương trình đào tạo kĩ sư sau đây. Sự lựa chọn phải được quyết định khi bạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường. Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (Mã ngành: 103) Kĩ sư xây dựng công trình ngầm đô thị (Mã ngành: 107) Kĩ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng (Mã ngành: 109)     Bằng cấp: Kĩ sư xây dựng; Thời gian học: 5 năm (9 kì + 1 kì làm Đồ án tốt nghiệp). Bạn cũng có thể rút ngắn/kéo dài thời gian học, vì chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ. Chúng tôi mong Đọc Thêm …

361 lượt xem

Thời Gian Tiết Học

Ban Ngày Tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bắt đầu 6h55 7h45 8h35 9h30 10h20 11h10 12h05 12h55 13h45 14h40 15h30 16h20 Kết thúc 7h40 8h30 9h20 10h15 11h05 11h55 12h50 13h40 14h30 15h25 16h15 17h05 Ban Tối Tiết 13 14 15 16 Bắt đầu 17h30 18h20 19h15 20h05 Kết thúc 18h15 19h05 20h00 20h50 Các Tuần Trong 2017 (cộng tuần của thời khóa biểu với 32) Tháng 1 TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 52 26 27 28 29 30 31 1 01 2 3 4 5 6 7 8 02 9 10 11 12 13 14 15 03 16 17 18 19 20 21 22 04 23 24 25 26 Đọc Thêm …

11.309 lượt xem

Giới thiệu câu lạc bộ vật liệu xây dựng

Giới thiệu câu lạc bộ vật liệu xây dựng Câu lạc bộ vật liệu xây dựng – Bộ môn vật liệu xây dựng- Khoa xây dựng – Trường đại học kiến trúc Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10/10/2010. Câu lạc bộ tạo ra môi trường gắn kết các em sinh viên trong ngành vật liệu xây dựng, cũng như các ngành khác trong trường để cùng giúp nhau học tập, sinh hoạt và trao đổi học thuật giữa các thầy cô với các em sinh viên, ngoài ra câu lạc bộ cũng là nơi tìm hiểu chuyên ngành và công việc của các em sau khi tốt nghiệp ra trường.       Đọc Thêm …

130 lượt xem