PGS.TS. Vương Ngọc Lưu

  1. Họ và Tên: Vương Ngọc Lưu
  2. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép & gạch đá
  3. Học vị cao nhất: TS
  4. Học hàm: PGS
  5. Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1978

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

Cao học

1995

Đại học Xây dựng

Xây dựng DD & CN

Tiến sỹ

2002

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

 

  1. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu BTCT, Kết cấu gạch đá

                – Môn học giảng dạy sau đại học: Phân tích kết cấu nhà cao tầng , Tính toán công trình chịu tải trọng gió & động đất

  1. Danh mục bài giảng:

– Kết cấu BTCT P1,2

– Kết cấu gạch đá

– Phân tích kết cấu nhà cao tầng

            – Tính toán công trình chịu tải trọng gió & động đất

9.Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

 

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình (2)

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD

 

 

 

 

 

 

 

1

Hướng dẫn đồ án môn học KCBTCT số 2

HD

NXBXây dựng năm 1991

3

67-110

ĐHKT Hà Nội

 

     

 

 

 

 

 

2

Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng BTCT lắp ghép

HD

NXBXây dựng năm 2009

3

CB

ĐHKT Hà Nội

  

TT

Tên bài báo khoa học

số tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm công bố

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tính toán tấm sàn dạng Sandwich chịu tải trọng tĩnh với mô hình lớp kẹp biến dạng 1 chiều bằng Nguyên lý cực trị Gauss

1

 

Xây dựng

 

 

10/2000

16-18

2000

2

 

Tính toán tấm sàn dạng Sandwich chịu tải trọng động với mô hình lớp kẹp biến dạng 1 chiều bằng Nguyên lý cực trị Gauss

2

 

Xây dựng

 

 

1/2001

 

30-31

 

2001

 

3

Nghiên cứu dao động riêng của tấm sàn dạng Sandwich với mô hình lớp kẹp biến dạng 3 chiều bằng Nguyên lý  Gauss

2

Xây dựng

 

 

9/2001

 

35-36

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Bài toán dao động cưỡng bức của tấm sàn dạng Sandwich

1

 

Xây dựng

 

 

8/2007

 

32-33

 

2007

 

5

Các đặc trưng cơ lý của lớp giữa ảnh hưởng đến sự làm việc của tấm sàn dạng Sandwich chịu tải trọng động

1

 

Xây dựng

 

 

10/2007

35-36

2007

 

6

 

Tính toán cốt đai trong dầm bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005

1

Xây dựng

 

 

12/2007

32-34

 

2007

 

7

Thiết kế công trình sử dụng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tải trọng động đất theo TCXDVN375-2006

1

 

Xây dựng

 

 

3/2009

90-93

 

2009

 

8

Đổi mới chương trình đào tạo kỹ sư Xây dựng theo hướng hội nhập quốc tế

1

Xây dựng

 

2/2010

84-87

2010

 

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến vận tốc xung siêu âm trong kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp thực nghiệm

 

2

 

Kiến trúc & Xây dựng- Trường ĐHKTHN

 

 

 

5/2010

 

 

 

2010

 

10

Nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp theo hướng tiên tiến & hội nhập quốc tế

1

Tuyển tập khoa học công nghệ Trường ĐH KTHN

 

2009

250-257

2009

11

Mấy vấn đề về lựa chọn hệ kết cấu cho các chung cư cao tầng ở Việt nam hiện nay

1

Tuyển tập công trình khoa học công nghệ -Khoa Xây dựng, Trường ĐH KTHN

 

2002

18-22

2002

 

10.Đề tài nghiên cứu khoa học

 

TT

Tên chương trình (CT),

đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Điều tra khảo sát , đánh giá và nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ sư Xây dựng DD & CN theo hướng tiên tiến & và hội nhập quốc tế

Chủ nhiệmĐT

 

Cấp Bộ

2009-2010

Chưa nghiệm thu

 

 

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài thí nghiệm công trình cho ngành Xây dựng DD&CN

Chủ nhiệmĐT

 

Cấp Trường

2004

28/1/2005

xuất sắc

 

3

Nghiên cứu thiết kế công trình có khung bê tông cốt thép chèn gạch trong vùng có động đất theo TCXDVN

Chủ nhiệmĐT

 

Cấp Trường

2009

03/6/2010

xuất sắc

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cải thiện điều kiện ở và môi trường cho người nghèo Hà Nội

 

tham gia  

Dự án IDRC 92-1303

Cấp Bộ

1995-1996

1996

khá

 

5

Tính toán khung BTCT có kể đến sự làm việc của giằng móng

 

tham gia  

 Cấp Bộ

1995

1995

khá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng

 

tham gia

RD 24-02

Cấp Bộ

2004-2005

25/2/2005

xuất sắc

 

7

Tính toán động lực học công trình có xét tương tác giữa các bộ phận công trình và công trình với đất nền

 

tham gia

RD 43-06

Cấp Bộ

2006-2008

16/6/2009

xuất sắc

 

8

Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm bê tông ứng lực trước đúc sẵn của công ty cổ phần bê tông và xây dựng Xuân mai

 

tham gia

Cấp Bộ

2007-2008

20/6/2009

xuất sắc

 

 

 

11.Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

– Bằng khen Bộ trưởng Bộ Xây dựng

– Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

– Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– Huân chương Lao động hạng Ba

12.Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Km 10 , Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội

          Điện thoại: 0913579502 ; 04 33547018.

          Email: vuongngocluukt@yahoo.com

                 vuongngocluu@hau.edu.vn

819 lượt xem