KS. Vi Văn Định

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


   Họ và tên:                  VI VĂN ĐỊNH

   Học vị cao nhất:       Kỹ sư

   Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng

   Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529
                                      Di động: 01688 741 356
   
   Email:                        vidinhdhkt@yahoo.com.vn


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Cấp độ Năm tốt nghiệp  Trường đào tạo  Chuyên ngành tốt nghiệp 
Đại học 1979 Đại học Giao thông đường bộ Moskva (MADI), Liên Xô Máy xây dựng và máy làm đường ô-tô  
Bổ túc sau đại học 1980-1981 Đại học Giao thông đường bộ Moskva (MADI), Liên Xô Độ tin cậy của máy móc và thiết bị
Nghiên cứu sinh  1981-1984 Đại học Giao thông đường bộ Moskva (MADI), Liên Xô Khai thác máy làm đường ô-tô


III. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

               Ngoại ngữ                      Trình độ                 Chứng chỉ     
 Tiếng Anh  Nghe – Nói – Đọc – Viết  –
 Tiếng Nga         Thành thạo Nghe – Nói – Đọc – Viết và Dịch thuật           –

IV. CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA


TT   Tên đề tài nghiên cứu Năm bất đầu
/Năm kết thúc
Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành, trường)
 
Trách nhiệm tham gia
trong đề tài
 
 1 Bài giảng “Máy xây dựng”      1989  Cấp Trường  Chủ biên
 2 Giáo trình: Máy và thiết bị thi công công trình ngầm   2009/2010       Cấp Trường Tham gia biên soạn
 3 Giáo trình: Máy sản xuất vật liệu xây dựng   2010/2012  Cấp Trường Tham gia biên soạn
V. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


 TT  Tên công trình   Năm công    bố   Tên tạp chí 
 1 Hiện trạng khai thác máy thi công tại Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới tỉnh Moskva trong những năm 1975-1982 (540 trang tiếng Nga, cùng tập thể GV bộ môn “Khai thác máy làm đường”) 1983 Hội thảo khoa học của Trường ĐH Giao thông đường bộ Moskva (MADI)
 2 Tổng quan các phương pháp xác định vốn tổng thành tối ưu khi áp dụng sửa chữa tổng thành 1982 Tuyển tập công trình khoa học của Khoa “Máy làm đường”, số 6-1982
 3 Cơ sở quản lý độ tin cậy trong sử dụng của máy xây dựng 1989 Tạp chí “Kinh tế xây dựng” – 1989
 4 Phương pháp xác định vốn tổng thành tối ưu theo tiêu chuẩn độ tin cậy tối đa của máy thi công 1991 Tạp chí Xây dựng số 4.1991
 5 Phương pháp xác định vốn tổng thành tối ưu theo tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế tối đa 1991 Tạp chí kiến trúc số 1.1991
 6 Xác định số lượng tối ưu các trạm sửa chữa lưu động phục vụ máy thi công 1995 Tuyển tập công trình khoa học của Khoa Xây dựng
 7 Các quy luật phân bố tổng thời gian làm việc của chi tiết máy trong máy xây dựng 2003 Tuyển tập công trình khoa học của Khoa Xây dựng


 

429 lượt xem