Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương trình đào tạo kĩ sư sau đây. Sự lựa chọn phải được quyết định khi bạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường. Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (Mã ngành: 103) Kĩ sư xây dựng công trình ngầm đô thị (Mã ngành: 107) Kĩ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng (Mã ngành: 109)     Bằng cấp: Kĩ sư xây dựng; Thời gian học: 5 năm (9 kì + 1 kì làm Đồ án tốt nghiệp). Bạn cũng có thể rút ngắn/kéo dài thời gian học, vì chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ. Chúng tôi mong Đọc Thêm …

609 lượt xem

Tham quan – XD6401

Tham quan – XD6401 Sinh viên đi tham quan các công trình đã hoặc đang xây dựng, để biết được khả năng xây dựng của con người, và tìm hiểu từ thực tế các vấn đề gồm: công năng công trình, hệ kết cấu của công trình, biện pháp thi công, vật liệu được sử dụng và các vấn đề khác liên quan.

233 lượt xem

Đồ án Kĩ thuật thi công 1 – XD3502

Đồ án Kĩ thuật thi công 1 – XD3502 Mỗi SV sẽ lập biện pháp thi công xây dựng tầng hầm công trình và công trình cao tầng, gồm các biện pháp: thi công phần ngầm của công trình đơn vị (BTCT toàn khối); thi công cọc; thi công đất; thi công bê tông móng; thi công BTCT toàn khối phần thân; và lập biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

1.071 lượt xem

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802 Là phần tiếp theo của môn Vật liệu xây dựng 1. Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về tính chất cơ lí, tính đặc thù, điều kiện hình thành, công nghệ chế tạo và các ứng dụng của các vật liệu: kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, chất kết dính hữu cơ, bê tông dùng chất kết dính hữu cơ.

146 lượt xem

158 lượt xem

Thực tập địa chất công trình – XD3102

Thực tập địa chất công trình – XD3102 Sinh viên sẽ được tham quan các phòng thí nghiệm địa kĩ thuật, được quan sát các quy trình khoan, thí nghiệm, lẫy mẫu tại hiện trường. Sinh viên sẽ hiểu và biết cách làm: quy trình khảo sát địa chất; phân tích số liệu báo cáo địa chất; phân biệt được các loại đất, đá.

750 lượt xem

Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101

Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101 Mục đích trước tiên của môn học là giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: cấu tạo các lớp vỏ trái đất gồm: đất, đá, nước dưới đất, các hiện tượng địa chất, các phương pháp khảo sát địa chất. Mục đích tiếp theo là hướng dẫn sinh viên viết và đọc báo cáo địa chất khi thiết kế nền móng công trình.

229 lượt xem

192 lượt xem

119 lượt xem

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504 Mục đích của môn học là hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch thi công xây dựng công trình. Các giai đoạn thi công, tập hợp nhân lực, tập hợp vật liệu, máy móc được tính toán để đảm bảo việc thi công trên công trường là có kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất. Những nội dung chính của môn học là: phương pháp thiết kế tiến độ thi công; tổ chức dây chuyền thi công; lập tiến độ theo sơ đồ mạng lưới; thiết kế tổng mặt bằng thi công.

457 lượt xem