Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vũ Thị Bích Quyên PGS.TS.GVCC 0903421088 bquyen1312@gmail.com        quyenvtb@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Trịnh Tự Lực TS 0982915917 tuluc72@yahoo.com         luctt@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 3 Phạm Văn Đạt TS 0904456939 thanhdatdhtk@gmail.com          datpv@hau.edu.vn 4 Đinh Thuý Hà ThS 0982338586 thuyha91x1@gmail.com           hadt@hau.edu.vn 5 Đào Ngọc Khoa ThS 0974688785 dnkhoa83@yahoo.com           khoadn@hau.edu.vn NCS tại Nga 6 Trương Mạnh Khuyến ThS 0986675525 tmk2001x6kientruc@gmail.com         khuyentm@hau.edu.vn 7 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ThS 0913800661 thuylienkxd@gmail.com        lienntt@hau.edu.vn 8 Nguyễn Thị Ngọc Loan ThS 0912085969 ngocloan93@yahoo.com        loanntn@hau.edu.vn 9 Trần Đại Quang ThS.GVC 0988106686 tranquangdhkt@yahoo.com Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc 10 Đọc Thêm …

1.697 lượt xem

KS. Giáp Văn Tấn

KS. Giáp Văn Tấn 1.        Họ và Tên: Giáp Văn Tấn 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2006 Đại học Giao thông vận tải Kỹ sư xây dựng Cầu đường Cao học Đang học Đại học Giao thông vận tải     5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                 – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền vật liệu, Cơ học công trình… 6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: P207 – CT9 – Khu đô thị Định Đọc Thêm …

510 lượt xem

KS. Đào Ngọc Tiến

KS. Đào Ngọc Tiến 1.        Họ và Tên: Đào Ngọc Tiến 2.        Năm sinh: 1978 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học              2006 Đại học Kiến trúc Hà nội Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp Cao học              2011 Đại học Kiến trúc Hà nội Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp                 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Cơ học công trình.                 – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền vật liệu, Cơ học môi trường liên tục. 6.        Các bài báo, công trình nghiên Đọc Thêm …

465 lượt xem

ThS. Trương Mạnh Khuyến

ThS. Trương Mạnh Khuyến   1.        Họ và Tên: Trương Mạnh Khuyến 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 06/2006 Đại học Kiến Trúc HN Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Cao học 11/2009 Đại học Xây Dựng Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu 1,2 , Động lực học công trình &Ổn định công Đọc Thêm …

471 lượt xem

Ths. Trần Ngọc Trình

Ths. Trần Ngọc Trình THÔNG TIN CÁ NHÂN   –       Họ tên:  Trần Ngọc Trình –         Năm sinh: 1981 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, kỹ sư. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –         Email: anhtrandhkt@yahoo.com –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –         Thành tích cá nhân:

318 lượt xem

Ths. Lê Hữu Thanh

Ths. Lê Hữu Thanh THÔNG TIN CÁ NHÂN   –         Họ tên:  Lê Hũu Thanh –         Năm sinh: 1978 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –         Thành tích cá nhân:

350 lượt xem

44 lượt xem

33 lượt xem

34 lượt xem

52 lượt xem