fbpx

Category Archives: Giới Thiệu Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng

Giới Thiệu Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng

Giới thiệu bộ môn Bộ môn vật liệu xây dựng thuộc Khoa xây dựng – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội được thành lập với chức năng và nhiệm vụ đào tạo kỹ sư, thạc sỹ chuyên ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng và giảng dạy đại học các môn vật liệu […]

Call Now ButtonHotline TS : 0866 793 699