Môn Dạy Sau Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Các môn dạy sau đại học – Lý thuyết đàn hồi và dẻo – Kết cấu thép các công trình đặc biệt Đào tạo sau đại học – Thạc sĩ: hàng năm bộ môn tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho khoảng 10 ~ 15 học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã ngành 60.58.02.08. – Tiến sĩ: bộ môn tiếp nhận và quản lý các nghiên cứu sinh thực hiện các luận án với đề tài có hướng nghiên cứu liên quan. Tại thời điểm năm 2017, có 3 nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sĩ tại bộ môn: NCS. Hoàng Hiếu Nghĩa, Đọc Thêm …

122 lượt xem