Giới Thiệu Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Giới thiệu bộ môn Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng, được thành lập từ năm 1988 trên cơ sở tách ra từ bộ môn kết cấu công trình (Bê tông thép gỗ). Từ số lượng ban đầu gồm 6 giảng viên, tới nay bộ môn đã phát triển đông đảo với đội ngũ 19 giảng viên, trong đó có 3 PGS., 3 giảng viên cao cấp, 8 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh đang theo học tại Australia. Bên cạnh việc giảng dạy, các giảng viên trong bộ môn còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời tham gia thiết kế, Đọc Thêm …

679 lượt xem