Ths. Hoàng Ngọc Phương

1.        Họ và Tên: HOÀNG NGỌC PHƯƠNG 2.        Năm sinh: 1988 3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2011 Trường ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2014 Trường ĐH Kiến Trúc HN Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép – gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép – gỗ 6.        Thành tích cá nhân: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục, Hội cơ học Việt Nam Giấy Đọc Thêm …

149 lượt xem

TS. Chu Thị Hoàng Anh

TS. Chu Thị Hoàng Anh 1.                   Họ và Tên: CHU THỊ HOÀNG ANH 2.                   Năm sinh: 26-07-1984 3.                   Chức vụ: Cán bộ giảng dạy bộ môn Kết cấu thép – gỗ khoa Xây Dựng Trường ĐHKT 4.                   Học vị cao nhất: Tiến sỹ 5.                   Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2009 Đại học Tổng hợp Quốc Gia Tambov- LB Nga Xây dựng dân dụng và công nghiệp 6.             Khả năng sử dụng ngoại ngữ:                 Tiếng Anh: Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói…                 Tiếng Nga:Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói… 7.             Chuyên ngành Đọc Thêm …

142 lượt xem

PGS. TS. Vũ Quốc Anh

PGS. TS. Vũ Quốc Anh 1.        Họ và Tên: Vũ Quốc Anh 2.        Chức vụ:  3.        Học vị cao nhất: TS 4.        Học hàm: PGS 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1994 Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Cao học 1998 Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Tiến sỹ 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp Sau Tiến sỹ (Post Doctor) 2005 Học viện công nghệ Georgia, Bang Georgia, Hoa Kỳ (Geogia Institute of Technology) Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp   6.                Khoá đào Đọc Thêm …

403 lượt xem

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc

PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên:  Đoàn Tuyết Ngọc –    Năm sinh: 1957 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS. TS –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 1980 –    Email: doanngoc57kt@yahoo.com –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Đồ án kết cấu thép 1 – 1984 – Chủ biên       + Đồ án kết cấu thép2 – 1984 – Tham gia       + Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép – 2008 – Chủ biên       + Thiết kế khung thép nhẹ nhà công nghiệp 1 tầng, 1 nhịp 2008 – Tham gia –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay:       + Kết cấu liên hợp       + Kết cấu Đọc Thêm …

292 lượt xem

PGS. TS. Phạm Minh Hà

TS. Phạm Minh Hà 1. Họ và tên:           PHẠM MINH HÀ                                3. Chức vụ:             Phó Hiệu trưởng 4. Học vị cao nhất: Tiến sỹ kỹ thuật                     5. Học hàm:             PGS         6. Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Đại học 1994 Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ) Tiến sỹ 2000 Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ)   7. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu Đọc Thêm …

373 lượt xem

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ Họ và tên: Nguyễn Lệ Thủy Học vị cao nhất: ThS Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 ĐH Kiến trúc Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2002 ĐH Kiến trúc Xây dựng dân dụng và công nghiệp   Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:             – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.             – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép gỗ Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: –   Tính toán nút dàn không gian sử dụng liên kết hàn trực tiếp; Tạp chí xây Đọc Thêm …

142 lượt xem

375 lượt xem

Ths. Vũ Trọng Huy

Ths. Vũ Trọng Huy 1.        Họ và Tên: VŨ TRỌNG HUY 2.        Năm sinh: 1973 3.        Chức vụ: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ Xây dựng 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1995 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2003 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu Thép, gôc                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép 1, Kết Đọc Thêm …

151 lượt xem

Ths. Vũ Quang Duẩn

Ths. Vũ Quang Duẩn 1.                Họ và tên: Vũ Quang Duẩn 2.                Năm sinh : 1977 3.                Học vị cao nhất: ThS 4.                Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN Cao học 2007 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN 5.                Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: –                  Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; –                  Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu gỗ, Kết cấu thép              . 6.                Danh mục bài giảng: –                  Kết cấu gỗ; –                  Kết cấu thép 1; –                  Kết cấu thép 2; –                  Kết cấu Đọc Thêm …

85 lượt xem

Ths. Vũ Huy Hoàng

Ths. Vũ Huy Hoàng 1.        Họ và Tên: VŨ HUY HOÀNG          2.        Năm sinh: 1976 3.        Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu thép, gỗ 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 5.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1999  Đại học Đồng Tế – Thượng Hải – TQ Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2004 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, gỗ                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép I, Đọc Thêm …

182 lượt xem