TS. Vũ Hoàng Hiệp

TS. Vũ Hoàng Hiệp   1.        Họ và Tên: VŨ HOÀNG HIỆP 2.        Năm sinh: 1974 3.        Chức vụ: Phó trưởng Khoa Xây dựng 4.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật 5.        Học hàm: 6.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1996 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2001 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sĩ 2007 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 7.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt Đọc Thêm …

474 lượt xem

ThS. Đào Văn Cường

ThS. Đào Văn Cường 1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường 2.        Năm sinh: 1961 3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1987 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 1999 ĐH Xây dựng XDDD&CN                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003) 9.        Thành tích cá Đọc Thêm …

147 lượt xem

TS. Vũ Thanh Thủy

TS. Vũ Thanh Thủy I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:               Vũ Thanh Thủy                                    Giới tính: Nữ Học vị cao nhất:      Tiến sĩ kỹ thuật                                      Năm, nước nhận học vị: 2011, Tại VN Chức vụ (Hiện tại): Phó trưởng Khoa Sau đại học Đơn vị công tác (Hiện tại): Khoa Sau đại học – Trường ĐH Kiến Trúc HN Điện thoại liên hệ :                  098876986                              E-mail: vuthanhthuy69@yahoo.com.au II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đại học Hệ đào tạo:              Chính quy, dài hạn (5 năm) Nơi đào tạo:            Trường Đại học Kiến trúc Hà nội           Ngành học:              Xây dựng dân dụng – công nghiệp                          Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 1991 Đọc Thêm …

107 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương THÔNG TIN CÁ NHÂN –      Họ tên: Nguyễn Tiến Chương –      Năm sinh: 1959 –      Chức danh công tác, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ –      Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2007 –      Email: chuongnguyentien@gmail.com –      Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Kết cấu nhà cao tầng BTCT – Chỉ dẫn thiết kế , NXB Xây dựng, 1997 ( Chủ biên).       + Móng nhà cao tầng – kinh nghiệm nước ngoài, NXB Xây dựng, 2004 ( Đồng tác giả ). –      Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Phân tích phi tuyến tĩnh lực, động lực và ổn định kết cấu xây dựng, Kết cấu bêtông ứng suất trước và kết Đọc Thêm …

442 lượt xem

ThS. Giang Văn Khiêm

ThS. Giang Văn Khiêm 1.        Họ và Tên:  Giang  Văn Khiêm 2.        Năm sinh: 1979 3.        Chức vụ: Giảng viên 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 2010 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Khoa tại chức – Trường đại Đọc Thêm …

107 lượt xem

TS. Nguyễn Ngọc Nam

TS. Nguyễn Ngọc Nam THÔNG TIN CÁ NHÂN –          Họ tên: Nguyễn Ngọc Nam –         Năm sinh: 1973 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: nnnam_hau@hotmail.com –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạyđã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –      Thành tích cá nhân:

131 lượt xem

ThS. Trịnh Tiến Khương

ThS. Trịnh Tiến Khương 1.        Họ và Tên:  Trịnh Tiến Khương 2.        Năm sinh : 1977 3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép – Gạch đá khoa Xây Dựng Trường              ĐHKT Hà Nội 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học xây dựng Hà Nội Xây dựng dân dụng công nghiệp Cao học 2007 Đại học kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng công nghiệp                6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                     – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                     – Môn học giảng Đọc Thêm …

186 lượt xem

ThS. Lê Thị Thanh Hà

ThS. Lê Thị Thanh Hà   1.        Họ và Tên: Lê Thị Thanh Hà 2.        Năm sinh: 1974 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng Cao học 2006 Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Bê tông cốt thép,                    Kết cấu gạch đá.             6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn Đọc Thêm …

102 lượt xem

KS. Lê Thế Anh

KS. Lê Thế Anh 1.        Họ và Tên: Lê Thế Anh 2.        Năm sinh: 1988 3.        Chức vụ: Giảng viên tập sự 4.        Học vị cao nhất: Kĩ sư 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học        2011 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng 7.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Trương Đại học Kiến Trúc Hà Nội –          Điện thoại: 0934584843 –          Email: letheanhksxd@gmail.com

150 lượt xem

ThS. Nguyễn Việt Phương

ThS. Nguyễn Việt Phương   1.        Họ và Tên: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 2.        Năm sinh: 1985 3.        Chức vụ: Giảng viên bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép và gạch đá 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2011 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. …                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Đọc Thêm …

141 lượt xem