TS. Vũ Hoàng Hiệp

TS. Vũ Hoàng Hiệp   1.        Họ và Tên: VŨ HOÀNG HIỆP 2.        Năm sinh: 1974 3.        Chức vụ: Phó trưởng Khoa Xây dựng 4.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật 5.        Học hàm: 6.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1996 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2001 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sĩ 2007 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 7.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt Đọc Thêm …

527 lượt xem

ThS. Đào Văn Cường

ThS. Đào Văn Cường 1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường 2.        Năm sinh: 1961 3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1987 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 1999 ĐH Xây dựng XDDD&CN                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003) 9.        Thành tích cá Đọc Thêm …

157 lượt xem

ThS. Nguyễn Việt Phương

ThS. Nguyễn Việt Phương   1.        Họ và Tên: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 2.        Năm sinh: 1985 3.        Chức vụ: Giảng viên bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép và gạch đá 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2011 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. …                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Đọc Thêm …

151 lượt xem

Ths. Nguyễn Trung Tú

Ths. Nguyễn Trung Tú 1.        Họ và Tên: Nguyễn Trung Tú 2.        Năm sinh: 1978 3.        Học vị cao nhất:  ThS 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2001 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng DD&CN Cao học 2005 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng DD&CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng                         – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Bê tông, Kết cấu Gạch đá 6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn Bê tông cốt thép và Gạch đá, Khoa Xây dựng –          Điện thoại: 0989323404 –          Email: tunt78@yahoo.com, Đọc Thêm …

71 lượt xem

TS. Nguyễn Hiệp Đồng

TS. Nguyễn Hiệp Đồng 1.        Họ và Tên: Nguyễn Hiệp Đồng 2.        Chức vụ: Giảng viên tập sự 3.        Học vị cao nhất:  TS 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2005 ĐH Tổng hợp Xây dựng Matxcova Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sỹ 2008 ĐH Tổng hợp Xây dựng Matxcova Kết cấu   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                6.     Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Khoa xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà nội –          Điện thoại: 0943686188 –          Email: nguyenhiepdong@gmail.com

174 lượt xem

TS. Phùng Thị Hoài Hương

TS. Phùng Thị Hoài Hương 1.        Họ và Tên: Phùng Thị Hoài Hương 2.        Chức vụ: Giảng viên tập sự 3.        Học vị cao nhất: TS 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 Trường Đại học Xây Dựng Hà nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Thạc sĩ 2006 Trường Đại học Marne-la-Vallée Cơ học và Xây dựng dân dụng Tiến sĩ 2010 Trường Đại học Paris VII Địa vật lý   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: –          Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng; Động đất và chống động đất cho công trình. 6.        Các bài báo, công Đọc Thêm …

185 lượt xem

Ths. Nguyễn Tất Tâm

Ths. Nguyễn Tất Tâm 1.        Họ và tên:               Nguyễn Tất Tâm 2.        Chức danh:             Giảng viên 3.        Học vị cao nhất:      Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2002 ĐH Kiến trúc HN XD dân dụng và Công nghiệp Cao học 2010 ĐH Kiến trúc HN XD dân dụng và Công nghiệp   5.        Khả năng sử dụng ngoại ngữ:                        Tiếng Anh: Có khả năng dịch, đọc các tài liệu chuyên ngành và thành thạo các kỹ năng nghe, nói, viết. 6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu:   Kết cấu Bê tông cốt thép và Gạch đá, kết cấu Đọc Thêm …

108 lượt xem

TS. Phạm Phú Tình

TS. Phạm Phú Tình 1.        Họ và Tên: Phạm Phú Tình 2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật 3.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1989-1994 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Cao học 1997-2000 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Tiến sỹ 2007-2011 RWTH Aachen, CHLB Đức Cơ học tính toán   4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         Kết cấu công trình.                         Cơ học tính toán.                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép                 5.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các Đọc Thêm …

257 lượt xem

TS. Chu Thị Bình

TS. Chu Thị Bình 1.        Họ và Tên: CHU THỊ BÌNH 2.        Năm sinh:  1975 3.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2001 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sĩ 2009 Trường ĐH Liege- Vương quốc Bỉ Xây dựng dân dụng và công nghiệp 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu liên hợp thép- bê tông, Kết cấu trong điều kiện Đọc Thêm …

243 lượt xem

Ths. Đoàn Trung Kiên

Ths. Đoàn Trung Kiên 1.        Họ và Tên: Đoàn Trung Kiên 2.        Năm sinh: 1980 3.        Học vị cao nhất:  Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 Đại học Xây Dựng XDDD&CN Cao học 2007 Đại học Kiến Trúc HN XDDD&CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: Kết cấu bêtông cốt thép 6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: Sách tham khảo (đồng tác giả): Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép. 7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương Đọc Thêm …

88 lượt xem