102 lượt xem

TS. Đặng Vũ Hiệp

1. Họ và tên:  Đặng Vũ Hiệp               2. Năm sinh:                               1980                                       3. Nam/Nữ:  Nam 4.   Học vị:   Tiến sỹ                                                               Năm đạt học vị:  2013 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên 7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:  0962 194 080     E-mail:   dangvuhiep2009@yahoo.com 8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Đọc Thêm …

253 lượt xem

PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

PGS. TS. Vũ Hoàng Hiệp 1. Họ và tên: VŨ HOÀNG HIỆP 2. Năm sinh: 1974                                                    3. Nam/Nữ: Nam 4.  Học hàm: Phó giáo sư                                         Năm được phong: 2018   Học vị:  Tiến sĩ                                                        Năm đạt học vị: 2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức vụ hiện nay: Trưởng Đọc Thêm …

896 lượt xem

ThS. Đào Văn Cường

ThS. Đào Văn Cường 1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường 2.        Năm sinh: 1961 3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1987 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 1999 ĐH Xây dựng XDDD&CN                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003) 9.        Thành tích cá Đọc Thêm …

287 lượt xem

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu Họ và Tên: Vương Ngọc Lưu Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép & gạch đá Học vị cao nhất: TS Học hàm: PGS Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1978 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 1995 Đại học Xây dựng Xây dựng DD & CN Tiến sỹ 2002 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                 – Môn học giảng dạy đại học: Đọc Thêm …

525 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương 1.    Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Phương 2.    Chức vụ: Trưởng khoa Tại chức -Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 3.    Học vị cao nhất: Tiến  Sĩ 4.    Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1991 ĐH Kiến trúc và Xây dựng Sôphia-Bungaria Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Cao học 2001 ĐH Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Tiến sỹ 2008 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 5.    Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.      – Môn học giảng dạy đại học: Đọc Thêm …

701 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS 01238865855 phamphutinh@yahoo.com Trưởng BM 2 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa 3 Chu Thị Bình PGS.TS 01669363986 bvdkientruc@yahoo.com P. Trưởng khoa 4 Nguyễn Ngọc Nam TS 0986989133 nnnam_hau@hotmail.com 5 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com 6 Đặng Vũ Hiệp TS 0962194080 dangvuhiep2009@yahoo.com 7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com 8 Trịnh Tiến Khương ThS 0913009120 trinhtienkhuong@gmail.com 9 Phùng Thị Hoài Hương TS 0984394808 huongt7980@yahoo.com  thhuongphung@gmail.com 10 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com 11 Lê Thế Anh ThS 0934584843 letheanhksxd@gmail.com 12 Trần Trung Hiếu KS 0982211579 Đọc Thêm …

1.123 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương THÔNG TIN CÁ NHÂN –      Họ tên: Nguyễn Tiến Chương –      Năm sinh: 1959 –      Chức danh công tác, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ –      Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2007 –      Email: chuongnguyentien@gmail.com –      Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Kết cấu nhà cao tầng BTCT – Chỉ dẫn thiết kế , NXB Xây dựng, 1997 ( Chủ biên).       + Móng nhà cao tầng – kinh nghiệm nước ngoài, NXB Xây dựng, 2004 ( Đồng tác giả ). –      Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Phân tích phi tuyến tĩnh lực, động lực và ổn định kết cấu xây dựng, Kết cấu bêtông ứng suất trước và kết Đọc Thêm …

798 lượt xem

PGS.TS. Vũ Thanh Thủy

PGS.TS. Vũ Thanh Thủy I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:               Vũ Thanh Thủy                                    Giới tính: Nữ Học vị cao nhất:      Tiến sĩ kỹ thuật                                      Năm, nước nhận học vị: 2011, Tại VN Chức vụ (Hiện tại): Phó trưởng Khoa Sau đại học Đơn vị công tác (Hiện tại): Khoa Sau đại học – Trường ĐH Kiến Trúc HN Điện thoại liên hệ :                  098876986                              E-mail: vuthanhthuy69@yahoo.com.au II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đại học Hệ đào tạo:              Chính quy, dài hạn (5 năm) Nơi đào tạo:            Trường Đại học Kiến trúc Hà nội           Ngành học:              Xây dựng dân dụng – công nghiệp Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 1991 Đọc Thêm …

226 lượt xem

TS. Nguyễn Ngọc Nam

TS. Nguyễn Ngọc Nam THÔNG TIN CÁ NHÂN –          Họ tên: Nguyễn Ngọc Nam –         Năm sinh: 1973 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: nnnam_hau@hotmail.com –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạyđã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –      Thành tích cá nhân:

298 lượt xem