Giới Thiệu Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng

Giới thiệu bộ môn Từ năm 2009, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đào tạo kỹ sư Vật liệu và Cấu kiện xây dựng, nay là ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng các mục tiêu đào tạo đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, đáp ứng cao nhất nhu cầu lao động trình độ kỹ sư xây dựng đất nước. Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng cần có các năng lực: – Nắm vững kiến thức cơ bản về Kỹ thuật công trình xây dựng; – Lựa chọn và sử dụng VLXD phù hợp đối với tính năng Đọc Thêm …

75 lượt xem