6 lượt xem

8 lượt xem

12 lượt xem

TS. Đào Minh Hiếu

1. Họ và tên: Đào Minh Hiếu 2. Năm sinh: 29/10/1979 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2018 5. Chức vụ hiện nay: Giảng viên 6. Địa chỉ nhà riêng: Nhà LK95 Khu Bắc Hà – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội Điện thoại: 0912534406 E-mail: Hieu98_x4@yahoo.com 7. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo TT Tên công trình Là tác giả hoặclà đồng tác giả công trình Nơi công bố Năm công bố 1 Tạp chí quốc tế         Rainfall-induced failure of volcanic embankments subjected to cyclic loadings in cold regions Đồng tác giả ASCE-Geotechnical Special Publications, No.257, pp.116-123. 2016   Piping phenomenon of embankments constructed Đọc Thêm …

105 lượt xem

ThS. Cù Huy Tình

ThS. Cù Huy Tình 1.        Họ và Tên: Cù Huy Tình 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Ths 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 ĐH Kiến Trúc Xây dựng Cao học 2002 ĐH Kiến Trúc Xây dựng   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Thi công xây dựng                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, quản lý dự án, an toàn lao động … 6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: – Kỹ thuật thi công phần Đọc Thêm …

165 lượt xem

ThS. Lê Huy Sinh

ThS. Lê Huy Sinh 1.        Họ và Tên: Lê Huy Sinh 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 2005 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Môn học giảng dạy đại học: KTTC, TCTC, ATLĐ, QLDA, MTXD                6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn CN & TC thi công- Khoa XD – Trường ĐHKTHN –          Điện thoại: 0983145428 –          Email: sinh.cpm@gmail.com

54 lượt xem

ThS. Nguyễn Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh THÔNG TIN CÁ NHÂN   –    Họ tên: Nguyễn Quang Vinh –    Năm sinh: 1979 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –    Email: –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –    Thành tích cá nhân:

149 lượt xem

ThS. Võ Hải Nhân

ThS. Võ Hải Nhân THÔNG TIN CÁ NHÂN   –     Họ tên: Võ Hải Nhân –     Năm sinh: 1979 –     Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –     Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –     Email: –     Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –     Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –     Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –     Thành tích cá nhân

134 lượt xem

ThS. Tường Minh Hồng

ThS. Tường Minh Hồng THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên: Tường Minh Hồng –    Năm sinh: 1983 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2008 –    Email: minhhong1611@yahoo.com –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –    Thành tích cá nhân:

166 lượt xem

Ths. Lê Hồng Dương

Ths. Lê Hồng Dương 1.        Họ và Tên: Lê Hồng Dương 2.        Năm sinh: 1985 3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ ( chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2011 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Công nghệ và tổ chức thi công                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi Đọc Thêm …

158 lượt xem