Ths. Trần Trọng Tuấn

Ths. Trần Trọng Tuấn 1.        Họ và Tên: Trần Trọng Tuấn         2.        Năm sinh: 1987 3.        Học vị cao nhất: ThS 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2005 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 2013 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảngdạy:                 – Chuyên ngành nghiêncứu: Công nghệ và tổ chức thi công công trình                 – Môn học giảng dạyđại học: Kỹ thuật thi công, An toàn lao động, Môi trường xâydựng,                Đọc Thêm …

83 lượt xem

Ts. Nguyễn Văn Đức

Ts. Nguyễn Văn Đức LÝ LỊCH KHOA HỌC   1.        Họ và Tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC 2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kĩ thuật 3.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2005 Đại học Xây dựng Matxcơva Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sĩ kĩ thuật 2009 Đại học Xây dựng Matxcơva Đề tài: “ Cơ sở khoa học biện pháp dây chuyền trong xây dựng các công trình dạng tuyến tính có tính tới các yếu tố rủi ro (ví dụ áp dụng trong xây dựng các trục tuyến đường ống dẫn nước lớn tại Việt Nam)”   4.        Chuyên ngành nghiên cứu và Đọc Thêm …

228 lượt xem

Ths. Lê Bá Sơn

Ths. Lê Bá Sơn 1.        Họ và Tên: Lê Bá Sơn 2.        Chức vụ: Giảng Viên Bộ môn công nghệ và tổ chức thi công 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo: 2003-2008   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2012 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Thi công công trình.                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Môi Đọc Thêm …

179 lượt xem

ThS. Đào Minh Hiếu

ThS. Đào Minh Hiếu THÔNG TIN CÁ NHÂN   –   Họ tên: Đào Minh Hiếu –   Năm sinh: 1981 –   Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –   Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –   Email: –   Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –   Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –   Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –   Thành tích cá nhân:

86 lượt xem

ThS. Cù Huy Tình

ThS. Cù Huy Tình 1.        Họ và Tên: Cù Huy Tình 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Ths 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 ĐH Kiến Trúc Xây dựng Cao học 2002 ĐH Kiến Trúc Xây dựng   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Thi công xây dựng                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, quản lý dự án, an toàn lao động … 6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: – Kỹ thuật thi công phần Đọc Thêm …

148 lượt xem

ThS. Lê Huy Sinh

ThS. Lê Huy Sinh 1.        Họ và Tên: Lê Huy Sinh 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 2005 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Môn học giảng dạy đại học: KTTC, TCTC, ATLĐ, QLDA, MTXD                6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn CN & TC thi công- Khoa XD – Trường ĐHKTHN –          Điện thoại: 0983145428 –          Email: sinh.cpm@gmail.com

50 lượt xem

ThS. Nguyễn Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh THÔNG TIN CÁ NHÂN   –    Họ tên: Nguyễn Quang Vinh –    Năm sinh: 1979 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –    Email: –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –    Thành tích cá nhân:

122 lượt xem

ThS. Võ Hải Nhân

ThS. Võ Hải Nhân THÔNG TIN CÁ NHÂN   –     Họ tên: Võ Hải Nhân –     Năm sinh: 1979 –     Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –     Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –     Email: –     Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –     Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –     Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –     Thành tích cá nhân

115 lượt xem

ThS. Tường Minh Hồng

ThS. Tường Minh Hồng THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên: Tường Minh Hồng –    Năm sinh: 1983 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2008 –    Email: minhhong1611@yahoo.com –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –    Thành tích cá nhân:

149 lượt xem

Ths. Lê Hồng Dương

Ths. Lê Hồng Dương 1.        Họ và Tên: Lê Hồng Dương 2.        Năm sinh: 1985 3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ ( chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2011 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Công nghệ và tổ chức thi công                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi Đọc Thêm …

136 lượt xem