Thông báo mở lớp ôn tập – nâng cao môn Cơ lý thuyết

Gửi các em sinh viên Để phục vụ cho việc ôn tập môn Cơ lý thuyết cho các sinh viên có nguyện vọng: Nâng cao và bồi dưỡng kiến thức; Tham gia thi sinh viên giỏi toàn trường dịp 26/3/2018; Thi Olympic cơ học sinh viên Toàn quốc ngày 15/4/2018. Bộ môn Cơ lý thuyết mở lớp ôn luyện. Lớp học được tổ chức miễn phí, khuyến khích sinh viên khá giỏi tham gia. Đề nghị các em sinh viên nhận được thư này cũng thông tin cho các bạn khác cùng biết. Mời các em sinh viên có nguyện vọng tham gia học đến dự buổi giới thiệu nội dung ôn luyện do thầy Hoàng Văn Tùng phụ trách:   Đọc Thêm …

285 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Hoàng Văn Tùng PGS.TS 0906193585 inter0105@gmail.com           tunghv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Phạm Thị Hà Giang TS 0386646813 hagiang813@gmail.com        giangpth@hau.edu.vn 3 Ngô Quang Hưng ThS 0989992729 hungckc@gmail.com          hungnq@hau.edu.vn 4 Nguyễn Thị Kiều TS 0363441889 kieumt@gmail.com             kieunt@hau.edu.vn 5 Đỗ Xuân Tùng TS 0984468136 tungdx2783@gmail.com          tungdx@hau.edu.vn

1.207 lượt xem

Ths. Ngô Quang Hưng

Ths. Ngô Quang Hưng 1.    Họ và Tên: Ngô Quang Hưng 2.    Năm sinh: 1977 3.    Chức vụ: Giảng viên 4.    Học vị cao nhất: Th.S 5.    Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học Kiến Trúc Hà nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2005 Đại học Kiến Trúc Hà nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  6.    Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:              – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.              – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học cơ sở. 7.    Danh mục bài giảng: Cơ học cơ sở tập 1- 2. 8.    Đọc Thêm …

446 lượt xem

PGS. TS. Đặng Quốc Lương

PGS. TS. Đặng Quốc Lương 1.        Họ và Tên: Đặng Quốc Lương 2.        Chức vụ:  Chủ nhiệm Bộ môn 3.        Học vị cao nhất: Tiến Sỹ 4.        Học hàm: PGS, GVCC 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1970 Trường Đại học Tổng hợp  Hà Nội Toán Cơ Tiến sỹ 1983 Tốt nghiệp tại Tiệp Khắc Cơ học 6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: -Môn học giảng dạy đại học:  Cơ học lý thuyết. 7.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: 1)       Phương pháp tính trong Kỹ thuật, 2011,  NXB Xây dựng 2)       Giáo trình cơ học lý thuyết Đọc Thêm …

608 lượt xem

Ths. Vũ Hồng Dương

Ths. Vũ Hồng Dương THÔNG TIN CÁ NHÂN –         Họ tên:  Vũ Hồng Dương –         Năm sinh: 1974 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –         Thành tích cá nhân:

300 lượt xem

TS. Hoàng Văn Tùng

TS. Hoàng Văn Tùng 1.        Họ và Tên:  Hoàng Văn Tùng 2.        Năm sinh: 1981 3.        Học vị cao nhất:  TS 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Cơ học vật thể rắn Cao học 2005 ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Cơ học vật thể rắn Tiến sỹ 2011 ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Cơ học vật thể rắn                 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu:  Vật liệu và kết cấu composite                 – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học cơ sở 1 và 2. 6.        Các bài báo, Đọc Thêm …

848 lượt xem

TS. Đỗ Xuân Tùng

TS. Đỗ Xuân Tùng 1.        Họ và Tên: Đỗ Xuân Tùng 2.        Năm sinh: 1983 3.        Chức vụ: Giảng viên 4.        Học vị cao nhất: ThS 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học     2006 ĐHKHTN-ĐHQGHN              Cơ học Cao học     2008 ĐHKHTN-ĐHQGHN           Cơ học Vật rắn biến dạng                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Truyền sóng trong môi trường đàn hồi                 – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học cơ sở 7.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: –          Phạm Chí Vĩnh, Đỗ Xuân Tùng, Sự phản xạ, Đọc Thêm …

487 lượt xem

47 lượt xem

59 lượt xem

60 lượt xem