Cơ Cấu

Thông Tin Giảng Viên

Danh Sách Giảng Viên

Giới thiệu bộ môn

Bộ Môn Máy Xây Dựng là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng.   Bộ môn Máy xây dựng hiện nay có tổng số 5 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại bộ môn. Đội ngũ cán bộ của bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 4 Thạc sỹ và 1 Kỹ sư.
Đang cập nhật …

Thông Báo SV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Thông Báo GV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Lịch Dạy

Thời Gian Tiết Học
  1. Lịch Dạy Bộ Môn Máy Xây Dựng 01/01/1999

  Đăng tin mới

Đề Cương Môn Học

Đang cập nhật …

Bài Giảng

Đang cập nhật …

Đồ Án

Đang cập nhật …

Môn Dạy Đại Học

Đang cập nhật …

Môn Dạy Sau Đại Học

Đang cập nhật …

Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Kết Quả Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Thành Tích

Đang cập nhật …

Tin Tức