Cơ Cấu

Thông Tin Giảng Viên

Danh Sách Giảng Viên

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng, được thành lập từ năm 1988 trên cơ sở tách ra từ bộ môn kết cấu công trình (Bê tông thép gỗ). Từ số lượng ban đầu gồm 6 giảng viên, tới nay bộ môn đã phát triển đông đảo với đội ngũ 19 giảng viên, trong đó có 3 PGS., 3 giảng viên cao cấp, 8 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh đang theo học tại Australia. Bên cạnh việc giảng dạy, các giảng viên trong bộ môn còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời tham gia thiết kế, giám sát nhiều công trình thực tế giúp xây dựng bài giảng thêm phong phú, sinh động.

Ảnh chụp tập thể Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Chủ nhiệm bộ môn qua các thời kỳ

– KS. Nguyễn Văn Đô (1988-1996)
– GS. TSKH. Nguyễn Trâm (1996-2002)
– PGS. TS. Đoàn Tuyết Ngọc (2002-2012)
– PGS. TS. Phạm Minh Hà (2012-2015)
– PGS. TS. Vũ Quốc Anh (2015-nay)

Địa chỉ liên lạc

Thông Báo SV

Thông Báo GV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới Nhóm Tin Google của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Lịch Dạy

Thời Gian Tiết Học
 1. Kế Hoạch Phân Công Giảng Dạy Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ 17/08/2017
 2. Thời Khóa Biểu các lớp VLVH, LT – BM Thép Gỗ 11/08/2017
 3. Thời Khóa Biểu Các Lớp Chính Quy BM Thép Gỗ 11/08/2017

  Đăng tin mới

Đề Cương Môn Học

Bài Giảng

Đồ Án

MẪU BÌA ĐỒ ÁN VÀ PHIẾU THÔNG BÀI

CHÚ Ý:

 • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
 • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
 • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.
 • Thông báo về lịch bảo vệ được đăng ở trang này trước khi bảo vệ 1 tuần.
  ĐỀ ĐỒ ÁN
 • X1
 • X2
 • X3
 • X4
 • X5

CHÚ Ý:

 • Mẫu Bìa Đồ Án và Phiếu Thông Bài ở trong mục Đồ Án của Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ
 • Khi đi thông bài cần mang theo Phiếu Thông Bài, khi nộp đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án nếu không sẽ không được chấp nhận.
 • Danh sách và nhiệm vụ đồ án đã được dán trên bản tin bộ môn.
 • Thông báo về lịch bảo vệ được đăng ở trang này trước khi bảo vệ 1 tuần.
  ĐỀ ĐỒ ÁN CÁC LỚP 17X

Đề đồ án thép 2

Môn Dạy Đại Học

Khoa Xây Dựng

 • Kết cấu thép 1 – XD3301
 • Đồ án Kết cấu thép 1 – XD3302
 • Kết cấu thép 2 – XD3303
 • Đồ án Kết cấu thép 2 – XD3304
 • Kết cấu gỗ – XD3305 (Tùy chọn)

Kết cấu thép – Phần 3 (Tùy chọn):

 • Kết cấu thép ứng suất trước – XD3309
 • Kết cấu thép liên hợp – XD3310
 • Kết cấu thép dây treo – XD3311
 • Kết cấu thép bản – XD3312
 • Kết cấu thép tháp trụ – XD3313

Các Khoa Khác

 • Kết cấu công trình (Khoa Quy hoạch) – XD3314
 • Kết cấu thép gỗ (Khoa Kiến trúc, Đô thị, Quản lý đô thị)  – XD3308.1 và XD3308.2

Môn Dạy Sau Đại Học

Các môn dạy sau đại học

– Lý thuyết đàn hồi và dẻo
– Kết cấu thép các công trình đặc biệt

Đào tạo sau đại học

– Thạc sĩ: hàng năm bộ môn tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho khoảng 10 ~ 15 học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã ngành 60.58.02.08.

– Tiến sĩ: bộ môn tiếp nhận và quản lý các nghiên cứu sinh thực hiện các luận án với đề tài có hướng nghiên cứu liên quan. Tại thời điểm năm 2017, có 3 nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sĩ tại bộ môn:

 1. NCS. Hoàng Hiếu Nghĩa, “Nghiên cứu sự hình thành khớp dẻo của khung thép với bản sàn bê tông liên hợp”, HDKH: PGS. TS. Vũ Quốc Anh, PGS. TS. Nghiêm Mạnh Hiến.
 2. NCS. Trần Thanh Việt, “Phân tích kết cấu khung thép liên kết nửa cứng theo mô hình mờ”, HDKH: PGS. TS. Vũ Quốc Anh, GS. TS. Lê Xuân Huỳnh.
 3. NCS Trần Đại Quang, “Nghiên cứu ứng xử cột thép ống nhồi bê tông cường độ cao chịu tải trọng dài hạn”, HDKH: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, PGS. TS. Võ Thanh Lương.

Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Các hướng nghiên cứu chính

 • Kết cấu thép, kết cấu gỗ, kết cấu nhôm, kết cấu liên hợp thép-bê tông.
 • Kết cấu thép đặc biệt, kết cấu thép nâng cao: kết cấu thép thanh thành mỏng tạo hình nguội, chống cháy và an toàn cháy cho kết cấu thép.
 • Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của các nước tiên tiến như Mỹ, Nga, châu Âu, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc.
 • Phương pháp phân tích kết cấu nâng cao: phân tích kết cấu xét đến tính phi tuyến của vật liệu và kết cấu.
 • Độ tin cậy và tuổi thọ kết cấu thép.

Kết Quả Nghiên Cứu

Kết quả nghiên cứu đã đạt được

 • Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc tương đương: 03
 •  Chủ trì và tham gia thực hiện đề tài cấp Trường: 10
 •  Hướng dẫn Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án: 04
 •  Hướng dẫn sinh viên đạt giải Loa thành: 15
 •  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải: 15 nhóm
 •  Chủ trì và tham gia biên soạn bài giảng các môn học: 08
 •  Chủ trì và tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy: 06

Tài liệu đã biên soạn

Thành Tích

Các bằng khen đã nhận được

Tập thể

 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011
 • Bằng khen Bộ Xây dựng năm 2005, 2009
 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2006 , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Cá nhân

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 
 • Bằng khen của Bộ Xây dựng: 09
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 03

Tin Tức