Cơ Cấu

Thông Tin Giảng Viên

Danh Sách Giảng Viên

Giới thiệu bộ môn

Chuyên ngành Công trình ngầm đô thị thuộc Ngành đào tạo Kỹ thuật công trình xây dựng là chuyên ngành hiện chỉ có duy nhất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo bậc đại học trong cả nước. Chuyên ngành được mở và bắt đầu đào tạo từ năm 2005, trực thuộc Khoa Xây dựng với đội ngũ cán bộ hiện tại gồm 98 giảng viên cơ hữu, trong đó có 40 tiến sĩ và các thạc sĩ học tập từ các nước phát triển và trong nước, có nhiều kinh nghiệm thực tế.
Không gian ngầm, công trình ngầm đô thị đã và đang là giải pháp hiệu quả trong việc sử dụng quỹ đất ngày càng eo hẹp của các đô thị đông dân, các bãi xe ngầm, bể ngầm, tầng hầm nhà cao tầng sẽ được ưu tiên đầu tư nhiều hơn nữa, các hệ thống tàu điện ngầm đang được phát triển tại Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh… là những minh chứng cho tương lai của chuyên ngành, đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ sư công trình ngầm phải đáp ứng trong thời gian tới.
Đang cập nhật …

Giới Thiệu Chuyên Ngành Công Trình Ngầm Đô Thị

Thông Báo SV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Thông Báo GV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Lịch Dạy

Thời Gian Tiết Học
  1. Lịch Dạy Bộ Môn Công Trình Ngầm 01/01/1999

  Đăng tin mới

Đề Cương Môn Học

Đang cập nhật …

Bài Giảng

Đang cập nhật …

Đồ Án

Đang cập nhật …

Môn Dạy Đại Học

Đang cập nhật …

Môn Dạy Sau Đại Học

Đang cập nhật …

Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Kết Quả Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Thành Tích

Đang cập nhật …

Tin Tức