933 lượt xem

Ths. Lê Hữu Thanh

Ths. Lê Hữu Thanh THÔNG TIN CÁ NHÂN   –         Họ tên:  Lê Hũu Thanh –         Năm sinh: 1978 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –         Thành tích cá nhân:

178 lượt xem

Ths. Trần Ngọc Trình

Ths. Trần Ngọc Trình THÔNG TIN CÁ NHÂN   –       Họ tên:  Trần Ngọc Trình –         Năm sinh: 1981 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, kỹ sư. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –         Email: anhtrandhkt@yahoo.com –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –         Thành tích cá nhân:

160 lượt xem

ThS. Trương Mạnh Khuyến

ThS. Trương Mạnh Khuyến   1.        Họ và Tên: Trương Mạnh Khuyến 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 06/2006 Đại học Kiến Trúc HN Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Cao học 11/2009 Đại học Xây Dựng Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu 1,2 , Động lực học công trình &Ổn định công Đọc Thêm …

267 lượt xem

KS. Đào Ngọc Tiến

KS. Đào Ngọc Tiến 1.        Họ và Tên: Đào Ngọc Tiến 2.        Năm sinh: 1978 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học              2006 Đại học Kiến trúc Hà nội Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp Cao học              2011 Đại học Kiến trúc Hà nội Xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp                 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Cơ học công trình.                 – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền vật liệu, Cơ học môi trường liên tục. 6.        Các bài báo, công trình nghiên Đọc Thêm …

277 lượt xem

KS. Giáp Văn Tấn

KS. Giáp Văn Tấn 1.        Họ và Tên: Giáp Văn Tấn 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2006 Đại học Giao thông vận tải Kỹ sư xây dựng Cầu đường Cao học Đang học Đại học Giao thông vận tải     5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                 – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền vật liệu, Cơ học công trình… 6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: P207 – CT9 – Khu đô thị Định Đọc Thêm …

239 lượt xem

25 lượt xem

29 lượt xem

39 lượt xem

25 lượt xem