fbpx

Author Archives: chlt chlt

Thông báo mở lớp ôn tập – nâng cao môn Cơ lý thuyết

Gửi các em sinh viên Để phục vụ cho việc ôn tập môn Cơ lý thuyết cho các sinh viên có nguyện vọng: Nâng cao và bồi dưỡng kiến thức; Tham gia thi sinh viên giỏi toàn trường dịp 26/3/2018; Thi Olympic cơ học sinh viên Toàn quốc ngày 15/4/2018. Bộ môn Cơ lý thuyết […]

Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Hoàng Văn Tùng PGS.TS 0906193585 inter0105@gmail.com           tunghv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Phạm Thị Hà Giang TS 0386646813 hagiang813@gmail.com        giangpth@hau.edu.vn 3 Ngô Quang Hưng ThS 0989992729 hungckc@gmail.com          hungnq@hau.edu.vn 4 Nguyễn Thị Kiều TS […]

Ths. Ngô Quang Hưng

Ths. Ngô Quang Hưng 1.    Họ và Tên: Ngô Quang Hưng 2.    Năm sinh: 1977 3.    Chức vụ: Giảng viên 4.    Học vị cao nhất: Th.S 5.    Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học Kiến Trúc Hà nội Xây dựng dân […]

TS. Đỗ Xuân Tùng

TS. Đỗ Xuân Tùng 1.        Họ và Tên: Đỗ Xuân Tùng 2.        Năm sinh: 1983 3.        Chức vụ: Giảng viên 4.        Học vị cao nhất: ThS 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học     2006 ĐHKHTN-ĐHQGHN              Cơ học Cao học     2008 […]

TS. Hoàng Văn Tùng

TS. Hoàng Văn Tùng 1.        Họ và Tên:  Hoàng Văn Tùng 2.        Năm sinh: 1981 3.        Học vị cao nhất:  TS 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Cơ học vật thể rắn Cao học 2005 […]

Ths. Vũ Hồng Dương

Ths. Vũ Hồng Dương THÔNG TIN CÁ NHÂN –         Họ tên:  Vũ Hồng Dương –         Năm sinh: 1974 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ. –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: […]

PGS. TS. Đặng Quốc Lương

PGS. TS. Đặng Quốc Lương 1.        Họ và Tên: Đặng Quốc Lương 2.        Chức vụ:  Chủ nhiệm Bộ môn 3.        Học vị cao nhất: Tiến Sỹ 4.        Học hàm: PGS, GVCC 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1970 Trường Đại học Tổng […]

Call Now ButtonHotline TS : 0866 793 699