Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 (Bổ sung QĐ chính thức)

Khoa Xây dựng xin thông báo về việc xét chuyển quyết định chính thức cho các sinh viên đang nhận QĐ tạm thời:

Danh sách sinh viên nhận QĐ chính thức (bổ sung)

Danh sách sinh viên dừng làm ĐATN đợt 2

Sinh viên có tên trong danh sách nhận quyết định chính thức (bổ sung) nhận QĐ và làm cam kết tại VP khoa xây dựng vào 9h00 sáng thứ 6 ngày 3/5/2019 (gặp cô Phượng).

Sinh viên thuộc danh sách dừng ĐATN hoàn trả lại hồ sơ ĐATN tại VP khoa XD (gặp thầy Kiên) trước ngày 3/5/2019.

Xin trân trọng cảm ơn/

********************************************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo về lịch phát quyết định Đồ án TN đợt 2 năm 2018-2019 như sau:

 • Thời gian phát quyết định: 08h30 thứ 2 ngày 8/4/2019
 • Địa điểm: Phòng H10.05
 • Danh sách sv nhận ĐATN đợt 2:

Danh sách SV nhận ĐATN đợt 2 

Danh sách Sinh viên ĐATN đợt 2 ngành Vật liệu

Sinh viên đọc kỹ các quy định liên quan đến học phần ĐATN sau đây để tuân thủ chặt chẽ trong quá trình thực hiện:

Yêu cầu tất cả các sinh viên có mặt để nhận hồ sơ và quyết định thực hiện ĐATN. Các trường hợp vắng mặt sẽ không được phát quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn.

*******************************************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019./

Theo kế hoạch đào tạo, Khoa XD thông báo như sau:

 1. Các sinh viên có đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 2 làm đơn Xin nhận ĐATN gửi về Khoa XD trước ngày 15/3/2019./
 2. Thời gian giao ĐATN (dự kiến): ngày 8/4/2019
 3. Sinh viên có thể sưu tập hồ sơ ĐATN gửi về VP Khoa trước ngày 15/3/2019./

 

Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2018 như sau:

 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất). Trường hợp này sinh viên làm đơn xin nhận làm ĐATN và có cam kết hoàn thành tất cả các môn học trong Chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật các thông tin liên quan./

Xin trân trọng cảm ơn./

1.781 lượt xem