Thông báo về việc đăng kí đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

Giới thiệu về hoạt động NCKH của sinh viên:

Hàng năm vào đầu năm học, các Khoa và Nhà Trường sẽ xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các em sinh viên có thể tự đề nghị các Thầy Cô hướng dẫn để tìm tài liệu và xây dựng đề cương nghiên cứu ngay từ dịp hè. Các đề tài được duyệt sẽ được ký Hợp đồng có kinh phí thực hiện.

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được sử dụng nguồn tư liệu trên thư viện của giảng viên, được hỗ trợ trong các thí nghiệm nghiên cứu. Đầu tháng 4 hàng năm Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài sinh viên. Các đề tài đã được nghiệm thu sẽ có Giấy xác nhận tham gia NCKH của Nhà Trường hoặc Giấy xác nhận đạt giải thưởng. Các đề tài xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” toàn quốc.

Mẫu phiếu đăng ký đề tài NCKH và danh mục đề tài của các năm học trước xem các file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Mẫu phiếu đăng kí đề tài NCKH sinh viên 2018

Danh mục Đề tài NCKH SV 2018 (dùng để đăng kí)

Quy định về trình bày NCKH sinh viên

Danh mục tham khảo đề tài các năm trước:

Danh mục Đề tài NCKH SV 2017

Danh mục Đề tài NCKH SV 2016

Danh mục Đề tài NCKH SV 2015

Danh mục Đề tài NCKH SV 2014

Danh mục Đề tài NCKH SV 2013

383 lượt xem