TS. Vũ Ngọc Anh

1.        Họ và Tên: Vũ Ngọc Anh

2.        Chức vụ: Chủ Nhiệm Khoa; P.chủ nhiệm bộ môn kết cấu Bê tông cốt thép – Gạch đá

3.        Học vị cao nhất: TS

4.        Học hàm:

5.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1996

ĐH Xây Dựng HN

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Cao học

2001

2004

ĐH Kiến Trúc HN

Viện KH ứng dụng quốc gia Toulouse – Pháp

 Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

 Vật liệu, Độ bền trong Xây dựng

Tiến sỹ

 

 

Post-doc

2007

 

 

2009

Viện KH ứng dụng quốc gia Toulouse, Pháp

LMDC – ĐH Toulouse 3, Pháp

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

 

 

 

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

– Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng, Vật liệu mới, Ăn mòn cốt

                thép trong bê tông và ứng xử cơ học của kết cấu bị ăn mòn cốt thép.

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu BTCT, gạch đá. …

– Môn học giảng dạy sau đại học: Lý thuyết bê tông, Kết cấu bê tông và BT ULT bị ăn mòn, Ứng sử của KCBT sau nứt.

7.        Danh mục bài giảng:

8.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

1) Vò Ngäc Anh  « TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn » – T¹p chÝ XD 2002.

2) François R., Castel A., Vidal T., Vu N.A., « Long term corrosion of reinforced concrete elements in chloride environment » – Journal de physique –IV Proceeding 130, 2006.

3) N.A.Vu, A. Castel, R. François « Modélisation par Macro-éléments, BenchMark des poutres de la Rance – Modélisation du LMDC» Revue Européenne de génie civil, Volume 11-no 1-2/2007.

4) Vu N A., Francois R., Castel A., «Global behaviour of the beams prestressed after breaking the cables by corrosion», International conference on Modern Design, Construction and   Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam.

5) Castel A., Vu N.A., François R., « Stress corrosion propagation in prestressed and post-tensioned concrete »New materials, systems, methods and concepts for durable prestressed concrete structures – Conferences International COST 534 Action, 11-2007 France.

6) Castel A., Vu N.A
., Coronelli D., R., Francois R., « Serviceability and ultimate capacity due to coupled effect of cross section and bond strength reduction – numerical modeling using finite element analysis » – New materials, systems, methods and concepts for durable prestressed concrete structures – Conferences International COST 534 Action, 11-2007 France.

7) N.A. Vu, A. Castel, R. François Effect of stress corrosion cracking on stress–strain response of steel wires used in prestressed concrete beams Corrosion Science
Volume 51, Issue 6, June 2009, Pages 1453-1459.

8) A. Castel, D. Coronelli, N.A. Vu, R. François “Corroded post-tensioned beams with bonded tendons and wire failure” Engineering Structures
Volume 31, Issue 8, August 2009, Pages 1687-1697.

9) N.A. VU, A. Castel, R.Francois “Response of post-tensioned concrete beams with unbonded tendons including serviceability and ultimate state”  Engineering Structures
Volume 32, Issue 2, February 2010, Pages 556-569.

10) Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Nam, Tô  Minh Tuấn “Tính toán tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn” – Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt – CEC2010 – Hội Thảo quốc tế, Hà Nội 10 – 2010.

11)  Vũ Ngọc Anh, Raoul Fracois, Inamullah Khan, Arnaud Castel, “Influence ò cracks on the corrosion in reinforced concrete” Xây Dựng công trình trong điều kiện đặc biệt – Hội thảo quốc tế, Hà Nội tháng 10-2010 .                                                                        

12). A. Castel, D. Coronelli, N.A. Vu, R. François  “Structural Response of Corroded, Unbonded Posttensioned Beams” ASCE, Journal of Structural Engineering, July 2011 Vol.137, No.7

 

     9.  Đề tài nghiên cứu khoa học:

– Ứng xử cơ học của kết cấu chịu uốn làm bằng bê tông nhẹ cốt liệu Keramzit (Đề tài cấp trường –đang thực hiện)

– Biên soạn tiêu chuẩn quốc gia “ Biển báo công trường xây dựng – Yêu cầu chung” (Đề tài cấp bộ – đang thực hiện)

10.         Thành tích cá nhân:

          Huy chương bạc Olimpic cơ học toàn quốc – 1996

          Bằng khen TW Đoàn cho SV có nhiều đóng góp cho phong trào, có thành tích học tập xuất sắc (1995;1996).

          Bằng Khen Bộ xây dựng – 2000.

          Kỷ niệm chương TW Đoàn cho cựu cán bộ đoàn.

11.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa Xây dựng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

          Điện thoại: (04)38542529 / …..

          Email: ngoc_anh_v@yahoo.com; vu_insatls@yahoo.fr

346 lượt xem