TS. Vũ Hoàng Hiệp

 

1.        Họ và Tên: VŨ HOÀNG HIỆP

2.        Năm sinh: 1974

3.        Chức vụ: Phó trưởng Khoa Xây dựng

4.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật

5.        Học hàm:

6.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1996

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2001

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sĩ

2007

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt thép, Thí nghiệm công trình

                – Môn học giảng dạy đại học: KC bê tông cốt thép, Thí nghiệm công trình

                – Môn học giảng dạy sau đại học: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm công trình

8.        Danh mục bài giảng:

– Kết cấu bê tông cốt thép (ĐH)

– Kết cấu nhà cao tầng (ĐH)

– Thí nghiệm và kiểm định công trình (ĐH)

– Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm công trình (SĐH)

9.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

        – Một cách tính độ võng bản sàn bê tông cốt thép. Tạp chí Xây dựng, số 7 (2002).

Ảnh hưởng của tỉ số chiều cao tiết diện và nhịp đến độ võng của dầm chịu uốn ngang phẳng. Tuyển tập công trình khoa học Khoa Xây dựng (2004).

        – Thiết kế dầm liên hợp thép – bê tông cho công trình xây dựng. Tạp chí Xây dựng, số 9 (2004).

        – Tính dầm nhiều lớp chịu tải trọng tĩnh có kể tới lực ma sát ở các bề mặt tiếp xúc. Tạp chí 
        Xây dựng,
số 7 (2006).

        – Dao động tự do của dầm nhiều lớp có kể đến ma sát ở các bề mặt tiếp xúc. Tạp chí Xây dựng, 
            số 8 (2006).

Bài toán dao động tự do của dầm nhiều lớp có kể đến biến dạng trượt tại các bề mặt tiếp xúc. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 8 (2006)

Nghiên cứu trạng thái ứng suất – biến dạng của dầm nhiều lớp chịu tải trọng tĩnh và động.  Luận án Tiến sĩ kỹ thuật (2007)

        – Tính toán kết cấu thanh có xét ảnh hưởng biến dạng trượt. Tạp chí Xây dựng, số 7 (2008).

        – Nghiên cứu thực nghiệm dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn. Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng, 
           số 2 (2010).

Analysis the model of calculation  of RC frame with masonry infill walls under seismic load. Workshop on Construction under Exceptional Condition, 10-2010, HaNoi, VietNam.

10.     Đề tài nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài thí nghiệm kết cấu công trình. Đề tài NCKH cấp Trường (2004) – Tham gia.

Hướng dẫn tính toán, thiết kế sàn phẳng bê tông cốt thép ứng lực trước cho lưới cột mở rộng trong xây dựng nhà cao tầng. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số RD 24-02 (2002 – 2004) – Tham gia.

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm bê tông ứng lực trước tiền chế của Công ty bê tông và Xây dựng VINACONEX Xuân Mai. Đề tài NCKH chuyển giao công nghệ, (2006 – 2007) – Tham gia.

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Kỹ sư xây dựng theo hướng tiên tiến và hội nhập Quốc tế. Đề tài NCKH cấp Bộ, (2008 – 2009) – Tham gia.

Nghiên cứu thiết kế công trình có khung bê tông cốt thép chèn gạch trong vùng có động đất theo

 TCXDVN 375:2006. Đề tài NCKH cấp Trường (2010) – Tham gia.

11.     Thành tích cá nhân:

            Bằng khen Bộ Xây dựng năm 2005, 2009.

12.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Văn phòng A109, Nhà A, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

          Điện thoại: 38542390 / 098.5691.874

          Email: vuhoanghiep@hau.edu.vn

494 lượt xem