KS. Lê Thế Anh

1.        Họ và Tên: Lê Thế Anh

2.        Năm sinh: 1988

3.        Chức vụ: Giảng viên tập sự

4.        Học vị cao nhất: Kĩ sư

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

       2011

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

 

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                        – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng

7.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Trương Đại học Kiến Trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0934584843

          Email: letheanhksxd@gmail.com

165 lượt xem