Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ
TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Phạm Phú Tình PGS.TS 01238865855 phamphutinh@yahoo.com Trưởng BM
2 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa
3 Chu Thị Bình PGS.TS 01669363986 bvdkientruc@yahoo.com P. Trưởng khoa
4 Nguyễn Ngọc Nam TS 0986989133 nnnam_hau@hotmail.com
5 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com
6 Đặng Vũ Hiệp TS 0962194080 dangvuhiep2009@yahoo.com
7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com
8 Trịnh Tiến Khương ThS 0913009120 trinhtienkhuong@gmail.com
9 Phùng Thị Hoài Hương TS 0984394808 huongt7980@yahoo.com  thhuongphung@gmail.com
10 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com
11 Lê Thế Anh ThS 0934584843 letheanhksxd@gmail.com
12 Trần Trung Hiếu KS 0982211579 trunghieu.ktxd@gmail.com  NCS tại Học viện KTQS
13 Nguyễn Trung Tú ThS 0989323404 tunt78@yahoo.com NCS tại Hoa Kỳ
14 Đoàn Trung Kiên ThS 0983090180 doantrungkienbtct@yahoo.com
doantrungkien9180@gmail.com
NCS tại Canada
15 Nguyễn Tất Tâm TS 0989664268 tattam119@yahoo.com
16 Nguyễn Việt Phương ThS 0914859919 nanyuefang1985@gmail.com   nguyenphuong.bt.hau@gmail.com NCS tại Pháp
17 Nguyễn Thị Thu Hà TS 0947928888 thuha.lothlorien@gmail.com
18 Đào Văn Cường ThS 0913210900 PT khoa Tại chức
19 Nguyễn Ngọc Phương PGS.TS 0903405450 phuong.nguyenngocphuong@gmail.com Trưởng khoa TC
20 Vũ Thanh Thủy PGS.TS 0988769186 vuthanhthuy69@yahoo.com.au PT khoa Sau ĐH
21 Dương Quang Hùng TS 0912472670 hung121903@yahoo.com Trợ lý khoa TC
22 Giang Văn Khiêm ThS 0912623448 kt98x4@gmail.com PTP Ttra Khảo thí

1.082 lượt xem