Thực tập trắc địa – DT2302

Sinh viên sẽ học cách sử dụng các máy trắc đạc ngoài công trường. Môn học có một bài tập được làm theo nhóm.

37 lượt xem