ThS. Võ Hải Nhân

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

–     Họ tên: Võ Hải Nhân

–     Năm sinh: 1979

–     Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Kỹ sư

–     Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005

–     Email:

–     Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

–     Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

–     Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

–     Thành tích cá nhân

120 lượt xem