Ths. Nguyễn Thanh Tuấn

1.        Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tuấn

2.        Năm sinh: 1979

3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ

4.        Học hàm: Giảng viên

5.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2002

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2009

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Địa kỹ thuật

                – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học đất, Nền và móng

7.        Đề tài nghiên cứu khoa học:

                Cấp trường: Nghiên cứu sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation trong tính toán móng bè cọc 
                   nhà cao tầng

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa xây dựng- Đại học Kiến trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0904185518

          Email: mailboss.vn@gmail.com

189 lượt xem